ApplyConfiguration — metodaApplyConfiguration method

Używa agenta konfiguracji, aby zastosować oczekującą konfigurację.Uses the Configuration Agent to apply the configuration that is pending.

Jeśli nie ma oczekującej konfiguracji, ta metoda będzie stosowała bieżącą konfigurację.If there is no configuration pending, this method reapplies the current configuration.

SkładniaSyntax

uint32 ApplyConfiguration(
  [in] boolean force
);

ParametryParameters

mocforce

Jeśli ta wartość jest równa true, Bieżąca konfiguracja jest stosowana ponownie, nawet jeśli istnieje oczekująca konfiguracja.If this is true, the current configuration is reapplied, even if there is a configuration pending.

Wartość zwracanaReturn value

Zwraca zero dla sukcesu; w przeciwnym razie zwraca kod błędu.Returns zero on success; otherwise returns an error code.

UwagiRemarks

Jest to metoda statyczna.This is a static method.

WymaganiaRequirements

Plik MOF: DscCore. MOFMOF: DscCore.mof

Przestrzeń nazw: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfigurationNamespace: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfiguration

Zobacz takżeSee also

MSFT_DSCLocalConfigurationManagerMSFT_DSCLocalConfigurationManager