GetConfiguration — metodaGetConfiguration method

Wysyła dokument konfiguracyjny do węzła zarządzanego i używa metody Get agenta konfiguracji do zastosowania konfiguracji.Sends the configuration document to the managed node and uses the Get method of the Configuration Agent to apply the configuration.

SkładniaSyntax

uint32 GetConfiguration(
  [in]  uint8            configurationData[],
  [out] OMI_BaseResource configurations[]
);

ParametryParameters

configurationData [ w obszarze ] określa dane konfiguracji do wysłania.configurationData [in] Specifies the configuration data to send.

konfiguracje [ ] w przypadku powrotu, zawiera osadzone wystąpienie konfiguracji.configurations [out] On return, contains an embedded instance of the configurations.

Wartość zwracanaReturn value

Zwraca zero dla sukcesu; w przeciwnym razie zwraca kod błędu.Returns zero on success; otherwise returns an error code.

UwagiRemarks

Jest to metoda statyczna.This is a static method.

WymaganiaRequirements

Plik MOF: DscCore. MOFMOF: DscCore.mof

Przestrzeń nazw: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfigurationNamespace: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfiguration

Zobacz takżeSee also

MSFT_DSCLocalConfigurationManagerMSFT_DSCLocalConfigurationManager