Funkcja FileList w galerii

Zawartość można wyświetlić we wszystkich pakietach opublikowanych w galerii.

Ta funkcja składa się z dwóch części: wyświetlania listy plików w pakiecie i wyświetlania zawartości plików dla obsługiwanych typów plików. Obecnie obsługujemy wyświetlanie zawartości następujących rozszerzeń plików: .ps1, psm1, psd1, ps1xml, .xml i .txt. W kolejnych wersjach będziemy obsługiwać więcej rozszerzeń plików.

Gdzie można znaleźć listę plików

Na każdej stronie poszczególnych pakietów będzie można znaleźć sekcję FileList i link Pokaż. Kliknij pozycję Pokaż. Zostanie wyświetlona pełna lista elementów zawartych w pakiecie.

Każdy obsługiwany typ pliku jest wyświetlany jako hiperlink, a kliknięcie go spowoduje, że zostanie wyświetlona nowa strona z zawartością pliku wyświetlaną w wyróżnieniach składni programu PowerShell. Kliknięcie tytułu lub wersji pakietu, która jest wyświetlana w górnej części ekranu, spowoduje powrót do strony szczegółów pakietu.