Historia wersji modułów i poleceń cmdletRelease history of modules and cmdlets

Ten artykuł zawiera listę modułów i poleceń cmdlet dostarczanych z różnymi wersjami programu PowerShell.This article lists the modules and cmdlets that ship with various versions of PowerShell. Jest to podsumowanie informacji znajdujących się w informacjach o wersji.This is a summary of information found in the release notes. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w informacjach o wersji:More detailed information can be found in the release notes:

To jest w toku.This is a work in progress. Pomóż nam chronić te informacje.Please help us keep this information fresh.

Historia wydania modułuModule release history

Nazwa modułu/wersja PSModule Name / PS Version 5,15.1 6.x6.x 7.07.0 7.17.1 UwagaNote
CimCmdletsCimCmdlets Tylko WindowsWindows only
ISE (wprowadzony w 2,0)ISE (introduced in 2.0) Tylko WindowsWindows only
Microsoft. PowerShell. archiwalnyMicrosoft.PowerShell.Archive
Microsoft.PowerShell.CoreMicrosoft.PowerShell.Core
Microsoft.PowerShell.DiagnosticsMicrosoft.PowerShell.Diagnostics Tylko WindowsWindows only
Microsoft.PowerShell.HostMicrosoft.PowerShell.Host
Microsoft. PowerShell. LocalAccountsMicrosoft.PowerShell.LocalAccounts Tylko WindowsWindows only
Microsoft.PowerShell.ManagementMicrosoft.PowerShell.Management
Microsoft. PowerShell. ODataUtilsMicrosoft.PowerShell.ODataUtils Tylko WindowsWindows only
Microsoft. PowerShell. Operation. ValidationMicrosoft.PowerShell.Operation.Validation Tylko WindowsWindows only
Microsoft.PowerShell.SecurityMicrosoft.PowerShell.Security
Microsoft.PowerShell.UtilityMicrosoft.PowerShell.Utility
Microsoft. WsMan. ManagementMicrosoft.WsMan.Management Tylko WindowsWindows only
PackageManagementPackageManagement
PowershellGetPowershellGet
PSDesiredStateConfigurationPSDesiredStateConfiguration
PSDiagnosticsPSDiagnostics Tylko WindowsWindows only
PSReadline 1. xPSReadline 1.x Tylko WindowsWindows only
PSReadline 2. xPSReadline 2.x
PSScheduledJobPSScheduledJob Tylko WindowsWindows only
PSWorkflowPSWorkflow Tylko WindowsWindows only
PSWorkflowUtilityPSWorkflowUtility Tylko WindowsWindows only
ThreadJobThreadJob Można zainstalować w programie PowerShell 5,1Can be installed in PowerShell 5.1

Historia wydania poleceń cmdletCmdlet release history

CimCmdletsCimCmdlets

Nazwa polecenia cmdletCmdlet name 5,15.1 6.x6.x 7.07.0 7.17.1 UwagaNote
Export-BinaryMiLogExport-BinaryMiLog Tylko WindowsWindows only
Get-CimAssociatedInstanceGet-CimAssociatedInstance Tylko WindowsWindows only
Get-CimClassGet-CimClass Tylko WindowsWindows only
Get-CimInstanceGet-CimInstance Tylko WindowsWindows only
Get-CimSessionGet-CimSession Tylko WindowsWindows only
Import-BinaryMiLogImport-BinaryMiLog Tylko WindowsWindows only
Invoke-CimMethodInvoke-CimMethod Tylko WindowsWindows only
New-CimInstanceNew-CimInstance Tylko WindowsWindows only
New-CimSessionNew-CimSession Tylko WindowsWindows only
New-CimSessionOptionNew-CimSessionOption Tylko WindowsWindows only
Register-CimIndicationEventRegister-CimIndicationEvent Tylko WindowsWindows only
Remove-CimInstanceRemove-CimInstance Tylko WindowsWindows only
Remove-CimSessionRemove-CimSession Tylko WindowsWindows only
Set-CimInstanceSet-CimInstance Tylko WindowsWindows only

ISE (wprowadzony w 2,0)ISE (introduced in 2.0)

Nazwa polecenia cmdletCmdlet name 5,15.1 6.x6.x 7.07.0 7.17.1 UwagaNote
Get-IseSnippetGet-IseSnippet Tylko WindowsWindows only
Import-IseSnippetImport-IseSnippet Tylko WindowsWindows only
New-IseSnippetNew-IseSnippet Tylko WindowsWindows only

Microsoft. PowerShell. archiwalnyMicrosoft.PowerShell.Archive

Nazwa polecenia cmdletCmdlet name 5,15.1 6.x6.x 7.07.0 7.17.1 UwagaNote
Kompresuj — ArchiwizujCompress-Archive
Rozwiń — ArchiwizujExpand-Archive

Microsoft.PowerShell.CoreMicrosoft.PowerShell.Core

Nazwa polecenia cmdletCmdlet name 5,15.1 6.x6.x 7.07.0 7.17.1 UwagaNote
Add-HistoryAdd-History
Add-PSSnapinAdd-PSSnapin Tylko WindowsWindows only
Clear-HistoryClear-History
Wyczyść — HostClear-Host
Connect-PSSessionConnect-PSSession Tylko WindowsWindows only
Debugowanie — zadanieDebug-Job
Disable-ExperimentalFeatureDisable-ExperimentalFeature 6.26.2
Disable-PSRemotingDisable-PSRemoting Tylko WindowsWindows only
Disable-PSSessionConfigurationDisable-PSSessionConfiguration Tylko WindowsWindows only
Odłącz — PSSessionDisconnect-PSSession Tylko WindowsWindows only
Enable-ExperimentalFeatureEnable-ExperimentalFeature 6.26.2
Enable-PSRemotingEnable-PSRemoting Tylko WindowsWindows only
Enable-PSSessionConfigurationEnable-PSSessionConfiguration Tylko WindowsWindows only
Enter-PSHostProcessEnter-PSHostProcess Dodano obsługę systemu Linux w 6,2Added Linux support in 6.2
Enter-PSSessionEnter-PSSession
Exit — PSHostProcessExit-PSHostProcess Dodano obsługę systemu Linux w 6,2Added Linux support in 6.2
Exit-PSSessionExit-PSSession
Export-ConsoleExport-Console Tylko WindowsWindows only
Export-ModuleMemberExport-ModuleMember
ForEach-ObjectForEach-Object
Get-CommandGet-Command
Get-ExperimentalFeatureGet-ExperimentalFeature 6.26.2
Get-HelpGet-Help
Get-HistoryGet-History
Get-JobGet-Job
Get-moduleGet-Module
Get-PSHostProcessInfoGet-PSHostProcessInfo Dodano obsługę systemu Linux w 6,2Added Linux support in 6.2
Get-PSSessionGet-PSSession
Get-PSSessionCapabilityGet-PSSessionCapability
Get-PSSessionConfigurationGet-PSSessionConfiguration
Get-PSSnapinGet-PSSnapin Tylko WindowsWindows only
Get-czasownikGet-Verb Przeniesiono do programu Microsoft. PowerShell. Utility 6.0 +Moved to Microsoft.PowerShell.Utility 6.0+
Import-ModuleImport-Module
Invoke-polecenieInvoke-Command
Invoke-HistoryInvoke-History
New-moduleNew-Module
New-ModuleManifestNew-ModuleManifest
New-PSRoleCapabilityFileNew-PSRoleCapabilityFile
New-PSSessionNew-PSSession
New-PSSessionConfigurationFileNew-PSSessionConfigurationFile Tylko WindowsWindows only
New-PSSessionOptionNew-PSSessionOption
New-PSTransportOptionNew-PSTransportOption
Out — wartość domyślnaOut-Default
Out-HostOut-Host
Out — wartość nullOut-Null
Odbieranie — zadanieReceive-Job
Receive-PSSessionReceive-PSSession Tylko WindowsWindows only
Register-ArgumentCompleterRegister-ArgumentCompleter
Register-PSSessionConfigurationRegister-PSSessionConfiguration Tylko WindowsWindows only
Usuń zadanieRemove-Job
Usuń modułRemove-Module
Remove-PSSessionRemove-PSSession
Remove-PSSnapinRemove-PSSnapin Tylko WindowsWindows only
Wznów — zadanieResume-Job
Save-HelpSave-Help
Set-PSDebugSet-PSDebug
Set-PSSessionConfigurationSet-PSSessionConfiguration Tylko WindowsWindows only
Set-StrictModeSet-StrictMode
Start — zadanieStart-Job
Stop — zadanieStop-Job
Wstrzymywanie — zadanieSuspend-Job Tylko WindowsWindows only
Test-ModuleManifestTest-ModuleManifest
Test-PSSessionConfigurationFileTest-PSSessionConfigurationFile Tylko WindowsWindows only
Unregister — PSSessionConfigurationUnregister-PSSessionConfiguration Tylko WindowsWindows only
Update-HelpUpdate-Help
Wait-JobWait-Job
WHERE-ObjectWhere-Object

Microsoft.PowerShell.DiagnosticsMicrosoft.PowerShell.Diagnostics

Nazwa polecenia cmdletCmdlet name 5,15.1 6.x6.x 7.07.0 7.17.1 UwagaNote
Eksportuj-CounterExport-Counter Tylko WindowsWindows only
Pobierz licznikGet-Counter Tylko WindowsWindows only
Get-WinEventGet-WinEvent Tylko WindowsWindows only
Import-CounterImport-Counter Tylko WindowsWindows only
New-WinEventNew-WinEvent Tylko WindowsWindows only

Microsoft.PowerShell.HostMicrosoft.PowerShell.Host

Nazwa polecenia cmdletCmdlet name 5,15.1 6.x6.x 7.07.0 7.17.1 UwagaNote
Start-TranscriptStart-Transcript
Stop-TranscriptStop-Transcript

Microsoft. PowerShell. LocalAccountsMicrosoft.PowerShell.LocalAccounts

Nazwa polecenia cmdletCmdlet name 5,15.1 6.x6.x 7.07.0 7.17.1 UwagaNote
Add-LocalGroupMemberAdd-LocalGroupMember Tylko WindowsWindows only
Disable-LocalUserDisable-LocalUser Tylko WindowsWindows only
Enable-LocalUserEnable-LocalUser Tylko WindowsWindows only
Pobierz-lokalnąGet-LocalGroup Tylko WindowsWindows only
Get-LocalGroupMemberGet-LocalGroupMember Tylko WindowsWindows only
Get-LocalUserGet-LocalUser Tylko WindowsWindows only
Nowy-lokalnyNew-LocalGroup Tylko WindowsWindows only
New-LocalUserNew-LocalUser Tylko WindowsWindows only
Usuń-lokalnąRemove-LocalGroup Tylko WindowsWindows only
Remove-LocalGroupMemberRemove-LocalGroupMember Tylko WindowsWindows only
Remove-LocalUserRemove-LocalUser Tylko WindowsWindows only
Zmień nazwę naRename-LocalGroup Tylko WindowsWindows only
Zmień nazwę-LocalUserRename-LocalUser Tylko WindowsWindows only
Zestaw elementów lokalnychSet-LocalGroup Tylko WindowsWindows only
Set-LocalUserSet-LocalUser Tylko WindowsWindows only

Microsoft.PowerShell.ManagementMicrosoft.PowerShell.Management

Nazwa polecenia cmdletCmdlet name 5,15.1 6.x6.x 7.07.0 7.17.1 UwagaNote
Dodaj komputerAdd-Computer Tylko WindowsWindows only
Dodaj zawartośćAdd-Content
Punkt kontrolny — komputerCheckpoint-Computer Tylko WindowsWindows only
Wyczyść zawartośćClear-Content
Clear-EventLogClear-EventLog Tylko WindowsWindows only
Wyczyść elementClear-Item
Clear-zmieniona właściwość elementuClear-ItemProperty
Clear-RecycleBinClear-RecycleBin Tylko WindowsWindows only
Complete-TransactionComplete-Transaction Tylko WindowsWindows only
Convert-PathConvert-Path
Kopiuj — elementCopy-Item
Copy-zmieniona właściwość elementuCopy-ItemProperty
Debug-ProcessDebug-Process
Disable-ComputerRestoreDisable-ComputerRestore Tylko WindowsWindows only
Enable-ComputerRestoreEnable-ComputerRestore Tylko WindowsWindows only
GET-ChildItemGet-ChildItem
Pobierz schowekGet-Clipboard Nieobsługiwane w macOSNot supported on macOS
Get-ComputerInfoGet-ComputerInfo
Get-ComputerRestorePointGet-ComputerRestorePoint Tylko WindowsWindows only
Get-ContentGet-Content
Get-ControlPanelItemGet-ControlPanelItem Tylko WindowsWindows only
Get-EventLogGet-EventLog Tylko WindowsWindows only
Get-HotFixGet-HotFix Tylko WindowsWindows only
Pobierz elementGet-Item
Get-zmieniona właściwość elementuGet-ItemProperty
Get-ItemPropertyValueGet-ItemPropertyValue
Pobierz lokalizacjęGet-Location
Get-ProcessGet-Process
Get-PSDriveGet-PSDrive
Get-PSProviderGet-PSProvider
Get-ServiceGet-Service Tylko WindowsWindows only
Pobierz strefę czasowąGet-TimeZone
Get-TransactionGet-Transaction Tylko WindowsWindows only
Get-WmiObjectGet-WmiObject Tylko WindowsWindows only
Invoke-elementInvoke-Item
Invoke-WmiMethodInvoke-WmiMethod Tylko WindowsWindows only
Join-PathJoin-Path
Limit-EventLogLimit-EventLog Tylko WindowsWindows only
Przenieś elementMove-Item
Move-zmieniona właściwość elementuMove-ItemProperty
New-EventLogNew-EventLog Tylko WindowsWindows only
Nowy elementNew-Item
New-zmieniona właściwość elementuNew-ItemProperty
New-PSDriveNew-PSDrive
Nowy-usługaNew-Service Tylko WindowsWindows only
New-WebServiceProxyNew-WebServiceProxy Tylko WindowsWindows only
Lokalizacja popPop-Location
Wypychanie lokalizacjiPush-Location
Register-WmiEventRegister-WmiEvent Tylko WindowsWindows only
Usuń komputerRemove-Computer Tylko WindowsWindows only
Remove-EventLogRemove-EventLog Tylko WindowsWindows only
Usuń elementRemove-Item
Remove-zmieniona właściwość elementuRemove-ItemProperty
Remove-PSDriveRemove-PSDrive
Usuń usługęRemove-Service Tylko WindowsWindows only
Remove-WmiObjectRemove-WmiObject Tylko WindowsWindows only
Zmień nazwę komputeraRename-Computer
Zmień nazwę elementuRename-Item
Zmień nazwę-zmieniona właściwość elementuRename-ItemProperty
Reset-ComputerMachinePasswordReset-ComputerMachinePassword Tylko WindowsWindows only
Rozwiąż — ścieżkaResolve-Path
Uruchom ponownie komputerRestart-Computer
Restart-ServiceRestart-Service Tylko WindowsWindows only
Przywracanie — komputerRestore-Computer Tylko WindowsWindows only
Wznów — usługaResume-Service Tylko WindowsWindows only
Ustawianie — schowekSet-Clipboard
Zestaw-zawartośćSet-Content
Set-ItemSet-Item
Set-zmieniona właściwość elementuSet-ItemProperty
Ustawianie lokalizacjiSet-Location
Set-ServiceSet-Service Tylko WindowsWindows only
Ustawianie strefy czasowejSet-TimeZone
Set-WmiInstanceSet-WmiInstance Tylko WindowsWindows only
Pokaż-ControlPanelItemShow-ControlPanelItem Tylko WindowsWindows only
Show-EventLogShow-EventLog Tylko WindowsWindows only
Podziel ścieżkęSplit-Path
Uruchamianie-procesStart-Process
Start-ServiceStart-Service Tylko WindowsWindows only
Start-TransactionStart-Transaction Tylko WindowsWindows only
Zatrzymaj komputerStop-Computer Dodano obsługę systemu Linux/macOS w 7,0Added Linux/macOS support in 7.0
Zatrzymaj procesStop-Process
Zatrzymaj usługęStop-Service Tylko WindowsWindows only
Wstrzymywanie — usługaSuspend-Service Tylko WindowsWindows only
Test-ComputerSecureChannelTest-ComputerSecureChannel Tylko WindowsWindows only
Test-connectionTest-Connection
Ścieżka testuTest-Path
Undo-TransactionUndo-Transaction Tylko WindowsWindows only
Use-TransactionUse-Transaction Tylko WindowsWindows only
Czekaj — procesWait-Process Nie działa w systemie Linux/macOSDoes not work on Linux/macOS
Write-EventLogWrite-EventLog Tylko WindowsWindows only

Microsoft. PowerShell. ODataUtilsMicrosoft.PowerShell.ODataUtils

Nazwa polecenia cmdletCmdlet name 5,15.1 6.x6.x 7.07.0 7.17.1 UwagaNote
Export-ODataEndpointProxyExport-ODataEndpointProxy Tylko WindowsWindows only

Microsoft. PowerShell. Operation. ValidationMicrosoft.PowerShell.Operation.Validation

Nazwa polecenia cmdletCmdlet name 5,15.1 6.x6.x 7.07.0 7.17.1 UwagaNote
Get-OperationValidationGet-OperationValidation Tylko WindowsWindows only
Invoke-OperationValidationInvoke-OperationValidation Tylko WindowsWindows only

Microsoft.PowerShell.SecurityMicrosoft.PowerShell.Security

Nazwa polecenia cmdletCmdlet name 5,15.1 6.x6.x 7.07.0 7.17.1 UwagaNote
ConvertFrom-SecureStringConvertFrom-SecureString
ConvertTo-SecureStringConvertTo-SecureString
Get-AclGet-Acl Tylko WindowsWindows only
Get-AuthenticodeSignatureGet-AuthenticodeSignature Tylko WindowsWindows only
Get-CmsMessageGet-CmsMessage Obsługa systemu Linux/macOS dodana do 7,1Support for Linux/macOS added in 7.1
Get-CredentialGet-Credential
Get-ExecutionPolicyGet-ExecutionPolicy Zwraca nieograniczony dostęp do systemu Linux/macOSReturns Unrestricted on Linux/macOS
Get-PfxCertificateGet-PfxCertificate
New-FileCatalogNew-FileCatalog Tylko WindowsWindows only
Ochrona — CmsMessageProtect-CmsMessage Obsługa systemu Linux/macOS dodana do 7,1Support for Linux/macOS added in 7.1
Set-ACLSet-Acl Tylko WindowsWindows only
Set-AuthenticodeSignatureSet-AuthenticodeSignature Tylko WindowsWindows only
Set-ExecutionPolicySet-ExecutionPolicy Nic nie dotyczy systemu Linux/macOSDoes nothing on Linux/macOS
Test-FileCatalogTest-FileCatalog Tylko WindowsWindows only
Unprotected-CmsMessageUnprotect-CmsMessage Obsługa systemu Linux/macOS dodana do 7,1Support for Linux/macOS added in 7.1

Microsoft.PowerShell.UtilityMicrosoft.PowerShell.Utility

Nazwa polecenia cmdletCmdlet name 5,15.1 6.x6.x 7.07.0 7.17.1 UwagaNote
Dodaj element członkowskiAdd-Member
Dodaj typAdd-Type
Clear-VariableClear-Variable
Porównanie-obiektCompare-Object
ConvertFrom — CSVConvertFrom-Csv
ConvertFrom — JSONConvertFrom-Json
ConvertFrom — z promocjiConvertFrom-Markdown 6.16.1
ConvertFrom — SddlStringConvertFrom-SddlString
ConvertFrom — ciągConvertFrom-String
ConvertFrom — StringDataConvertFrom-StringData
Convert-StringConvert-String
ConvertTo-CsvConvertTo-Csv
ConvertTo-HtmlConvertTo-Html
ConvertTo-JsonConvertTo-Json
ConvertTo-XmlConvertTo-Xml
Debugowanie — obszar działaniaDebug-Runspace
Disable-PSBreakpointDisable-PSBreakpoint
Disable-RunspaceDebugDisable-RunspaceDebug
Enable-PSBreakpointEnable-PSBreakpoint
Enable-RunspaceDebugEnable-RunspaceDebug
Export-AliasExport-Alias
Export-ClixmlExport-Clixml
Eksportowanie — CSVExport-Csv
Export-FormatDataExport-FormatData
Export-PSSessionExport-PSSession
Format-CustomFormat-Custom
Format-HexFormat-Hex
Format-ListFormat-List
Format-TableFormat-Table
Format-WideFormat-Wide
Get-AliasGet-Alias
Pobierz kulturęGet-Culture
Data pobraniaGet-Date
Get-ErrorGet-Error
Get-EventGet-Event Brak dostępnych źródeł zdarzeń w systemie Linux/macOSNo event sources available on Linux/macOS
Get-EventSubscriberGet-EventSubscriber
Get-FileHashGet-FileHash
Get-FormatDataGet-FormatData
Get-HostGet-Host
Get-MarkdownOptionGet-MarkdownOption 6.16.1
Pobierz element członkowskiGet-Member
Get-PSBreakpointGet-PSBreakpoint
Get-PSCallStackGet-PSCallStack
Pobierz losowoGet-Random
Pobierz obszar działaniaGet-Runspace
Get-RunspaceDebugGet-RunspaceDebug
Get-TraceSourceGet-TraceSource
Get-TypeDataGet-TypeData
Get-UICultureGet-UICulture
Pobierz unikatowyGet-Unique
Get-przestojeGet-Uptime
Get-VariableGet-Variable
Get-czasownikGet-Verb
Grupa-obiektGroup-Object
Import-AliasImport-Alias
Import-CLIXMLImport-Clixml
Import-CSVImport-Csv
Import-LocalizedDataImport-LocalizedData
Import-PowerShellDataFileImport-PowerShellDataFile
Import-PSSessionImport-PSSession
Invoke — wyrażenieInvoke-Expression
Invoke-RestMethodInvoke-RestMethod
Invoke-żądanieInvoke-WebRequest
Join — ciągJoin-String
Measure — polecenieMeasure-Command
Measure-obiektMeasure-Object
New-AliasNew-Alias
New-EventNew-Event Brak dostępnych źródeł zdarzeń w systemie Linux/macOSNo event sources available on Linux/macOS
New-GuidNew-Guid
New-ObjectNew-Object
New-TemporaryFileNew-TemporaryFile
Nowy — przedział czasuNew-TimeSpan
New-VariableNew-Variable
Plik outOut-File
Out-GridViewOut-GridView Tylko WindowsWindows only
Wyjście-drukarkaOut-Printer
Ciąg outOut-String
Odczyt-HostRead-Host
Register-EngineEventRegister-EngineEvent Brak dostępnych źródeł zdarzeń w systemie Linux/macOSNo event sources available on Linux/macOS
Register-ObjectEventRegister-ObjectEvent
Usuń aliasRemove-Alias
Usuń zdarzenieRemove-Event Brak dostępnych źródeł zdarzeń w systemie Linux/macOSNo event sources available on Linux/macOS
Remove-PSBreakpointRemove-PSBreakpoint
Remove-TypeDataRemove-TypeData
Remove-VariableRemove-Variable
Select-ObjectSelect-Object
SELECT-StringSelect-String
SELECT — XMLSelect-Xml
Wyślij-MailMessageSend-MailMessage
Set-AliasSet-Alias
Data i godzinaSet-Date
Set-MarkdownOptionSet-MarkdownOption 6.16.1
Set-PSBreakpointSet-PSBreakpoint
Set-TraceSourceSet-TraceSource
Set-VariableSet-Variable
Show-CommandShow-Command
Pokaż — w promocjiShow-Markdown 6.16.1
Sort-ObjectSort-Object
Start — uśpienieStart-Sleep
Tee — obiektTee-Object
Test-JSONTest-Json
Trace-CommandTrace-Command
Odblokuj plikUnblock-File Dodano obsługę macOS w 7,0Added support for macOS in 7.0
Wyrejestrowywanie — zdarzenieUnregister-Event Brak dostępnych źródeł zdarzeń w systemie Linux/macOSNo event sources available on Linux/macOS
Update-FormatDataUpdate-FormatData
Lista aktualizacjiUpdate-List
Update-TypeDataUpdate-TypeData
Czekaj — debugerWait-Debugger
Oczekiwanie — zdarzenieWait-Event
Write-DebugWrite-Debug
Zapis — błądWrite-Error
Zapis — HostWrite-Host
Informacje o zapisieWrite-Information
Zapis-wyjścieWrite-Output
Zapis — postępWrite-Progress
Zapis — pełneWrite-Verbose
Write-WarningWrite-Warning

Microsoft. WsMan. ManagementMicrosoft.WsMan.Management

Nazwa polecenia cmdletCmdlet name 5,15.1 6.x6.x 7.07.0 7.17.1 UwagaNote
Połącz z usługą WSManConnect-WSMan Tylko WindowsWindows only
Disable-WSManCredSSPDisable-WSManCredSSP Tylko WindowsWindows only
Odłącz — WSManDisconnect-WSMan Tylko WindowsWindows only
Enable-WSManCredSSPEnable-WSManCredSSP Tylko WindowsWindows only
Get-WSManCredSSPGet-WSManCredSSP Tylko WindowsWindows only
Get-WSManInstanceGet-WSManInstance Tylko WindowsWindows only
Invoke-WSManActionInvoke-WSManAction Tylko WindowsWindows only
New-WSManInstanceNew-WSManInstance Tylko WindowsWindows only
New-WSManSessionOptionNew-WSManSessionOption Tylko WindowsWindows only
Remove-WSManInstanceRemove-WSManInstance Tylko WindowsWindows only
Set-WSManInstanceSet-WSManInstance Tylko WindowsWindows only
Set-WSManQuickConfigSet-WSManQuickConfig Tylko WindowsWindows only
Test-WSManTest-WSMan Tylko WindowsWindows only

PackageManagementPackageManagement

Nazwa polecenia cmdletCmdlet name 5,15.1 6.x6.x 7.07.0 7.17.1 UwagaNote
Znajdź — pakietFind-Package
Find-PackageProviderFind-PackageProvider
Pobierz pakietGet-Package
Get-PackageProviderGet-PackageProvider
Get-PackageSourceGet-PackageSource
Import-PackageProviderImport-PackageProvider
Zainstaluj pakietInstall-Package
Install-PackageProviderInstall-PackageProvider
Register-PackageSourceRegister-PackageSource
Zapisz — pakietSave-Package
Set-PackageSourceSet-PackageSource
Uninstall-PackageUninstall-Package
Unregister-PackageSourceUnregister-PackageSource

PowershellGetPowershellGet

Nazwa polecenia cmdletCmdlet name 5,15.1 6.x6.x 7.07.0 7.17.1 UwagaNote
Find-polecenieFind-Command
Find-DscResourceFind-DscResource
Find-moduleFind-Module
Find-RoleCapabilityFind-RoleCapability
Find-ScriptFind-Script
Get-CredsFromCredentialProviderGet-CredsFromCredentialProvider
Get-InstalledModuleGet-InstalledModule
Get-InstalledScriptGet-InstalledScript
Get-PSRepositoryGet-PSRepository
Install-moduleInstall-Module
Install-ScriptInstall-Script
New-ScriptFileInfoNew-ScriptFileInfo
Publish-modulePublish-Module
Publikuj — skryptPublish-Script
Register-PSRepositoryRegister-PSRepository
Save-moduleSave-Module
Zapisz — skryptSave-Script
Set-PSRepositorySet-PSRepository
Test-ScriptFileInfoTest-ScriptFileInfo
Uninstall-moduleUninstall-Module
Odinstalowywanie — skryptUninstall-Script
Unregister — PSRepositoryUnregister-PSRepository
Update-moduleUpdate-Module
Update-ModuleManifestUpdate-ModuleManifest
Update — skryptUpdate-Script
Update-ScriptFileInfoUpdate-ScriptFileInfo

PSDesiredStateConfigurationPSDesiredStateConfiguration

Nazwa polecenia cmdletCmdlet name 5,15.1 6.x6.x 7.07.0 7.17.1 UwagaNote
Disable-DscDebugDisable-DscDebug Tylko WindowsWindows only
Enable-DscDebugEnable-DscDebug Tylko WindowsWindows only
Get-DscConfigurationGet-DscConfiguration Tylko WindowsWindows only
Get-DscConfigurationStatusGet-DscConfigurationStatus Tylko WindowsWindows only
Get-DscLocalConfigurationManagerGet-DscLocalConfigurationManager Tylko WindowsWindows only
Get-DscResourceGet-DscResource
Invoke-DscResourceInvoke-DscResource
New-DSCCheckSumNew-DSCCheckSum
Publikuj — DscConfigurationPublish-DscConfiguration Tylko WindowsWindows only
Remove-DscConfigurationDocumentRemove-DscConfigurationDocument Tylko WindowsWindows only
Restore-DscConfigurationRestore-DscConfiguration Tylko WindowsWindows only
Set-DscLocalConfigurationManagerSet-DscLocalConfigurationManager Tylko WindowsWindows only
Start-DscConfigurationStart-DscConfiguration Tylko WindowsWindows only
Stop-DscConfigurationStop-DscConfiguration Tylko WindowsWindows only
Test-DscConfigurationTest-DscConfiguration Tylko WindowsWindows only
Update-DscConfigurationUpdate-DscConfiguration Tylko WindowsWindows only

PSDiagnosticsPSDiagnostics

Nazwa polecenia cmdletCmdlet name 5,15.1 6.x6.x 7.07.0 7.17.1 UwagaNote
Disable-PSTraceDisable-PSTrace 6.26.2 Tylko WindowsWindows only
Disable-PSWSManCombinedTraceDisable-PSWSManCombinedTrace 6.26.2 Tylko WindowsWindows only
Disable-WSManTraceDisable-WSManTrace Tylko WindowsWindows only
Enable-PSTraceEnable-PSTrace Tylko WindowsWindows only
Enable-PSWSManCombinedTraceEnable-PSWSManCombinedTrace Tylko WindowsWindows only
Enable-WSManTraceEnable-WSManTrace 6.26.2 Tylko WindowsWindows only
Get-LogPropertiesGet-LogProperties 6.26.2 Tylko WindowsWindows only
Set-LogPropertiesSet-LogProperties 6.26.2 Tylko WindowsWindows only
Śledzenie początkoweStart-Trace 6.26.2 Tylko WindowsWindows only
Zatrzymaj śledzenieStop-Trace 6.26.2 Tylko WindowsWindows only

PSReadlinePSReadline

Nazwa polecenia cmdletCmdlet name 5,15.1 6.x6.x 7.07.0 7.17.1 UwagaNote
Get-PSReadlineKeyHandlerGet-PSReadlineKeyHandler
Get-PSReadlineOptionGet-PSReadlineOption
PSConsoleHostReadlinePSConsoleHostReadline
Remove-PSReadlineKeyHandlerRemove-PSReadlineKeyHandler
Set-PSReadlineKeyHandlerSet-PSReadlineKeyHandler
Set-PSReadlineOptionSet-PSReadlineOption

PSScheduledJobPSScheduledJob

Nazwa polecenia cmdletCmdlet name 5,15.1 6.x6.x 7.07.0 7.17.1 UwagaNote
Add-JobTriggerAdd-JobTrigger Tylko WindowsWindows only
Disable-JobTriggerDisable-JobTrigger Tylko WindowsWindows only
Disable-ScheduledJobDisable-ScheduledJob Tylko WindowsWindows only
Enable-JobTriggerEnable-JobTrigger Tylko WindowsWindows only
Enable-ScheduledJobEnable-ScheduledJob Tylko WindowsWindows only
Get-JobTriggerGet-JobTrigger Tylko WindowsWindows only
Get-ScheduledJobGet-ScheduledJob Tylko WindowsWindows only
Get-ScheduledJobOptionGet-ScheduledJobOption Tylko WindowsWindows only
New-JobTriggerNew-JobTrigger Tylko WindowsWindows only
New-ScheduledJobOptionNew-ScheduledJobOption Tylko WindowsWindows only
Register-ScheduledJobRegister-ScheduledJob Tylko WindowsWindows only
Remove-JobTriggerRemove-JobTrigger Tylko WindowsWindows only
Set-JobTriggerSet-JobTrigger Tylko WindowsWindows only
Set-ScheduledJobSet-ScheduledJob Tylko WindowsWindows only
Set-ScheduledJobOptionSet-ScheduledJobOption Tylko WindowsWindows only
Unregister — ScheduledJobUnregister-ScheduledJob Tylko WindowsWindows only

PSWorkflow & PSWorkflowUtilityPSWorkflow & PSWorkflowUtility

Nazwa polecenia cmdletCmdlet name 5,15.1 6.x6.x 7.07.0 7.17.1 UwagaNote
New-PSWorkflowExecutionOptionNew-PSWorkflowExecutionOption Tylko WindowsWindows only
New-PSWorkflowSessionNew-PSWorkflowSession Tylko WindowsWindows only
Invoke-AsWorkflowInvoke-AsWorkflow Tylko WindowsWindows only

ThreadJobThreadJob

Nazwa polecenia cmdletCmdlet name 5,15.1 6.x6.x 7.07.0 7.17.1 UwagaNote
Start-ThreadJobStart-ThreadJob Można zainstalować w programie PowerShell 5,1Can be installed in PowerShell 5.1