Interoperacyjność w przedsiębiorstwie - .NET oraz J2EE

Published: April 5, 2004 | Updated: February 24, 2005

Tim Mallalieu, Jeromy Carriere
Microsoft

Dotyczy:
Microsoft® .NET Framework
Microsoft® Windows Server™ 2003
Microsoft® Host Integration Server
Microsoft® BizTalk Server®
Microsoft® SQL Server®

Streszczenie: W dokumencie porównano kilka sposobów osiągnięcia interoperacyjności w strukturze przedsiębiorstwa, przy wykorzystaniu usług sieciowych, oprogramowania typu Message-Oriented Middleware oraz technik bezpośredniego łączenia aplikacji. W dokumencie omówiono także technologie Microsoft wspierające rozwiązania tego typu (.NET Framework, Visual Studio .NET, Windows Server 2003, Host Integration Server, BizTalk Server i MSMQ).

Spis treści

 • Wprowadzenie

 • Strategie współdziałania

 • Message-Oriented Middleware

 • Brokery integracyjne i orkiestracja

 • Usługi Web Services - interoperacyjność oparta na standardach

 • Dlaczego Web Services?

 • Standardy współdziałania

 • Wzorce architektur dla interoperacyjności .NET z J2EE z wykorzystaniem usług sieciowych

 • Technologie bezpośredniego łączenia aplikacji (bridging)

 • Podejmowanie decyzji

 • Wnioski

 • Bibliografia

 

Wprowadzenie

"Interoperacyjność (ang. Interoperability) - współdziałanie, zgodność operacyjna - możliwość komunikowania się, wykonywania programów lub przesyłania danych pomiędzy różnymi członami funkcjonalnymi w sposób, który nie wymaga od użytkownika szczegółowej wiedzy na temat charakterystyk tych członów" - norma ISO/IEC 2382, Terminologia informatyczna.

Służby IT powinny być strategicznymi partnerami swoich przedsiębiorstw. Muszą dostarczyć znaczących korzyści, jednocześnie starając się zmniejszyć ogólne koszty posiadania oraz czas tworzenia i wdrażania nowych rozwiązań. Wyzwaniem jest zapewnienie sprawnych technologii i usług usprawniających codzienną pracę firmy.

W przeszłości poprawa efektywności pracy realizowana była poprzez tworzenie wyizolowanych rozwiązań, dotyczących podstawowych potrzeb, takich jak zarządzanie relacjami z klientami (CRM), zasoby osobowe (HR) czy logistyka. Dzisiaj poprawa efektywności pracy realizowana jest poprzez modelowanie procesów biznesowych dla pracowników merytorycznych, wraz z integracją w tych procesach istniejących systemów oraz podmiotów zewnętrznych. Sposobem na osiągnięcie tego celu jest wykorzystanie interoperacyjności - poszczególne części aplikacji pracujących na różnych platformach traktuje się jako niepodzielne części składowe, z których można zbudować odpowiedni proces.

Aby spełnić te oczekiwania, służby IT muszą:

 • Przezwyciężyć ograniczenia wprowadzane przez poszczególne rozwiązania istniejące w przedsiębiorstwie. Większość firm do rozwiązania konkretnych problemów wybiera produkty najlepsze w danej dziedzinie, nadal używając posiadanych już systemów. Podejście proaktywne, pozwalające wykorzystać wiele różnych rozwiązań, ustanawia pewną strukturę uwzględniającą zagadnienia związane z poszczególnymi systemami oraz zapewniającą mechanizmy ich łączenia.

 • Zapewnić elastyczną infrastrukturę potrafiącą zmieniać się wraz z ewolucją głównych procesów biznesowych. Budowanie procesów biznesowych przy użyciu modułowych usług pozwala uzyskać bardziej elastyczne środowisko, łatwiej dopasowujące się do zmian zachodzących w firmie.

 • Zredukować czas potrzebny na wdrożenia nowych rozwiązań oraz dostarczać wartościowe rozwiązania po jak najniższych kosztach. Oznacza to konieczność wykorzystania w jak najszerszym zakresie istniejącego kodu oraz zachowanie istniejącej funkcjonalności, zamiast "wyrzucania i zastępowania" modułów.

 • Rozbudować podstawową współpracę z partnerami i klientami. Stawia to wyzwania w zakresie bezpieczeństwa, protokołów komunikacyjnych, zasad wymiany komunikatów pomiędzy węzłami i zależności pomiędzy platformami.

Ciąg dalszy artykułu w dokumencie do pobrania (Plik *.doc 322 KB) (24 strony)