Silverlight — opis architektury

Download
Download Silverlight opis architektury.doc
140 KB
Microsoft Word file
Download Silverlight opis architektury.docx
102 KB
Microsoft Word file

Barak Cohen

Microsoft Corporation

Streszczenie: W dokumencie zamieszczono ogólny opis technologii Silverlight (znanej wcześniej pod nazwą „WPF/E”) oraz miejsca, jakie zajmuje ona wśród innych narzędzi Microsoft do budowy aplikacji internetowych nowej generacji. Dokument zawiera także opis architektury technologii Silverlight.
Objętość dokumentu po wydrukowaniu — około 7 stron.

Spis treści

  • Wprowadzenie
  • Silverlight jako element spektrum wrażeń użytkownika
  • Architektura Silverlight

  • Wdrażanie i tworzenie pakietów

  • Możliwe zastosowania Silverlight

  • Podsumowanie

Wprowadzenie

Microsoft Silverlight to działająca w różnych przeglądarkach na różnych platformach wtyczka (plugin), pozwalająca na tworzenie dostępnych za pośrednictwem Internetu, opartych na .NET prezentacji multimedialnych i bogatych aplikacji interaktywnych (rich interactive application — RIA).Silverlight udostępnia elastyczny i spójny model programowania, wspierający AJAX, języki Python, Ruby oraz języki .NET (takie jak Visual Basic czy C#) i pozwalający na integrację Silverlight z istniejącymi aplikacjami internetowymi. Funkcje multimedialne Silverlight umożliwiają szybkie i ekonomiczne dostarczanie materiałów dźwiękowych i filmowych oraz wyświetlanie ich we wszystkich najpopularniejszych przeglądarkach, w tym Firefox, Safari i Internet Explorer, uruchamianych na komputerach Macintosh oraz w systemie Windows. Korzystając z narzędzi Expression Studio oraz Visual Studio, projektanci i programiści mogą bardziej efektywnie współpracować ze sobą i wykorzystywać posiadane umiejętności do tworzenia aplikacji opartych na Silverlight.

Ciąg dalszy artykułu w dokumencie do pobrania (Plik *.doc 140 KB), (Plik *.docx 102 KB)