Licencjonowanie Office 365 - Wprowadzenie  

Udostępnij na: Facebook

Autor: Sebastian Wilczewski

Opublikowano: 2013-04-11

Czym jest Office 365?

Office 365 to zbiór kompleksowych usług, dostępnych w chmurze. Osoby korzystające z różnych pakietów Office 365 uzyskują dostęp do rozwiązań typu: poczta elektroniczna, portale internetowe i intranetowe, usługi komunikacji on-line i wideo-konferencje, ochronę antywirusową i antyspamową oraz inne zaawansowane usługi oraz rozwiązania IT, bez konieczności wykonywania długich i skomplikowanych wdrożeń. Wykupienie usługi Office 365 daje praktycznie natychmiastowy dostęp do wymaganych (zakupionych) funkcjonalności. Ponadto, obsługa infrastruktury Office 365 nie wymaga posiadania pełnego sztabu pracowników IT, gdyż obsługą oprogramowania, udostępnianego w rmach usługi, zajmuje się dostawca.

Dostarczane usługi nie są wieczyste. Korzystanie z nich jest możliwe tak długo, jak długo dokonuje się za nie płatności.

Aby móc skorzystać z usługi, wymagany jest dostęp do Internetu.

Użytkownicy (w zależności od zakupionych planów) mają ponadto możliwość skorzystania z:

  • Office Web Apps (funkcjonalność pozwalająca na zaawansowaną edycję dokumentów pakietu Office z poziomu przeglądarki internetowej, bez potrzeby instalacji pakietu Microsoft Office),
  • aplikacji Office Mobile Apps (funkcjonalność pozwalająca na pracę z dokumentami pakietów Office z wybranych urządzeń mobilnych typu telefony i tablety),
  • aplikacje pakietu Office (zainstalowanych lokalnie na komputerach: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access, Publisher i Lync).

Zagwarantowana umowa dostępności usługi (SLA)

Z perspektywy klientów, Office 365 jest usługą świadczoną przez podmiot zewnętrzny. Infrastruktura pozwalająca na świadczenie tej usługi znajduje się poza kontrolą usługobiorcy, co może budzić obawy, co do jej dostępności. Jakość i dostępność usługi gwarantowana jest klientowi poprzez umowę SLA (Service Level Agreement), związaną nierozerwalnie z każdym planem Office 365. Umowa gwarantuje dostępność usługi na poziomie 99,9% (szczegółowe postanowienia umowy SLA opisane są w dokumencie Online Services SLA, możliwym do pobrania z niniejszej strony http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=37). Niedotrzymanie zadanego poziomu usługi skutkuje rekompensatą (bonifikatą) opisaną w poniższej tabeli.

Dostępność Rekompensata (bonifikata)
< 99.9% 25%
< 99% 50%
< 95% 100%

Umowa SLA przewiduje również dodatkowe rekompensaty, np. za nieprawidłowe działanie filtrów antyspamowych.

Zakup usług w ramach Office 365 – pakiety Office 365

Usługi Office 365 dostępne są w różnych planach (pakietach). Zakres dostępnych usług (i ich ograniczenia) zależny jest od rodzaju nabytego pakietu. Szczegółowe zawartości i możliwości poszczególnych pakietów przedstawiają dwie poniższe tabele. Pierwsza zawiera zestawienie planów dla małych firm, druga – dla średnich i dużych firm.

Tabela 1. Plany Office 365 dla małych firm.

  Hostowana poczta e-mail
(Exchange Online)
Office 365

Small Business
Office 365

Small Business Premium
Cena na użytkownika miesięcznie (nie uwzględnia podatku VAT). 3,30 € 4,90 € 12,80 €
Maksymalna liczba użytkowników. Nieograniczone 25 użytkowników 25 użytkowników

Aplikacje pakietu Office:

Subskrypcja pakietu Office dla maksymalnie pięciu komputerów PC/Mac na użytkownika.

    Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access, Publisher i Lync na komputery stacjonarne.

Aplikacje Office Web Apps:

Twórz i edytuj pliki pakietu Office za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

(Wyświetlanie tylko załączników) Tak Tak

Aplikacje Office Mobile Apps:

Korzystaj z programów Word, Excel
i PowerPoint na wybranych tabletach
i telefonach komórkowych.

    Tak

Hostowana poczta e-mail:

Skorzystaj z profesjonalnej poczty e-mail, udostępnianych kalendarzy, 25 GB miejsca na dysku na użytkownika oraz możliwości zastosowania własnej nazwy domeny.

Tak Tak Tak

Konferencje internetowe:

Przeprowadzaj spotkania za pośrednictwem Internetu za pomocą funkcji konferencji wideo w trybie HD, udostępniania ekranu i komunikatorów.

  Tak Tak

Ogólnodostępne witryny internetowe:

Promuj swoją działalność za pomocą łatwej w przygotowaniu witryny internetowej, korzystającej z odpowiedniej nazwy domeny. Nie obowiązują żadne opłaty za hosting.

  Tak Tak

Ochrona przed wiadomościami-śmieciami
i złośliwym oprogramowaniem:

Doskonałe oprogramowanie antywirusowe
i filtry antyspamowe.

Tak Tak Tak

Pomoc techniczna:

Pomoc internetowa i całodobowa pomoc telefoniczna w przypadku poważnych awarii.

Tak Tak Tak

Gwarancja finansowa nieprzerwanego czasu działania na poziomie 99,9%:

Atrakcyjna rekompensata w przypadku niedotrzymania gwarancji 99,9% nieprzerwanego czasu działania usługi.

Tak Tak Tak

Źródło i więcej informacji można naleźć pod linkiem: http://office.microsoft.com/pl-pl/business/porownaj-plany-usugi-office-dla-firm-FX102918419.aspx.

Tabela 2. Plany Office 365 dla średnich i dużych firm.

  Office 365
Enterprise

(Plan E1)
Office 365

Midsize Business
Office 365
Enterprise

(Plan E3)
Cena na użytkownika miesięcznie (nie uwzględnia podatku VAT). 6,50 € 12,30 € 19,00 €
Liczba użytkowników. Nieograniczone 300 Nieograniczone

Aplikacje pakietu Office:

Subskrypcja pakietu Office dla maksymalnie pięciu komputerów PC/Mac na użytkownika.

  Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access i inne na komputery

Aplikacje Office Web Apps:

Twórz i edytuj pliki pakietu Office za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

TAK TAK TAK

Aplikacje Office Mobile Apps:

Korzystaj z programów Word, Excel i PowerPoint na wybranych tabletach i telefonach komórkowych.

  TAK TAK

Konferencje internetowe:

Przeprowadzaj spotkania za pośrednictwem Internetu za pomocą funkcji konferencji wideo w trybie HD, udostępniania ekranu i komunikatorów.

TAK TAK TAK

Ogólnodostępne witryny internetowe:

Promuj swoją działalność za pomocą łatwej w przygotowaniu witryny internetowej, korzystającej
z odpowiedniej nazwy domeny. Nie obowiązują żadne opłaty za hosting.

TAK TAK TAK

Ochrona przed wiadomościami-śmieciami
i złośliwym oprogramowaniem:

Doskonałe oprogramowanie antywirusowe i filtry antyspamowe.

TAK TAK TAK

Pomoc techniczna:

Pomoc internetowa i całodobowa pomoc telefoniczna w przypadku poważnych awarii.

TAK TAK TAK

Integracja z usługą Active Directory:

Zarządzaj poświadczeniami i uprawnieniami użytkowników. Korzystaj z funkcji jednokrotnego logowania i synchronizacji w ramach funkcji Active Directory.

TAK TAK TAK

Witryna intranetowa:

Witryny programu SharePoint, w ramach których można odpowiednio dostosować ustawienia bezpieczeństwa, zapewniają zespołom wymaganą przestrzeń roboczą.

TAK (do 3000 podwitryn) TAK (do 20 podwitryn) TAK (do 3000 podwitryn)

Internetowe skrzynki pocztowe:

W celu ułatwienia współpracy w ramach zespołu przechowuj i udostępniaj dokumenty oraz wiadomości e-mail w folderach projektowych.

TAK TAK TAK

Gwarancja finansowa nieprzerwanego czasu działania na poziomie 99,9%:

Atrakcyjna rekompensata w przypadku niedotrzymania gwarancji 99,9% nieprzerwanego czasu działania usługi.

TAK TAK TAK

Zaawansowana poczta e-mail:

Funkcja archiwizacji, w tym na potrzeby wynikające z przepisów prawa, oraz nieograniczona ilość miejsca.

    TAK

Zbieranie elektronicznych materiałów dowodowych:

Skorzystaj z narzędzi ułatwiających zapewnienie zgodności z przepisami. Wyszukuj dane w witrynach programu SharePoint i skrzynkach Exchange.

    TAK

Zaawansowane funkcje głosowe:

Skorzystaj z hostowanej pomocy głosowej z usługą automatycznego przełączania.

    TAK

Zaawansowana analiza danych biznesowych:

Twórz i dostosowuj interaktywne konsole z dostępem do wielu źródeł danych.

    TAK

Źródło i więcej informacji znajdziesz pod linkiem: http://office.microsoft.com/pl-pl/business/porownaj-plany-usugi-office-dla-firm-FX102918419.aspx.

Podsumowanie

Office 365 to zbiór usług on-line, których wykupienie (w ramach elastycznych planów, dostosowanych do potrzeb małych, średnich i dużych firm) umożliwia natychmiastowy dostęp do zaawansowanych rozwiązań IT, bez zakupu pełnej infrastruktury serwerowej i skomplikowanej procedury wdrożeniowej, oraz utrzymywanie rozbudowanych sztabów IT, odpowiedzialnych za utrzymanie całej infrastruktury. Poziom usług gwarantowany jest umową SLA.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na temat poruszanych zagadnień można odnaleźć na poniższych stronach:

Zapoznaj się z webcastem do tego artykułu: http://channel9.msdn.com/Series/Kurs-licencjonowania-Office-365/Wprowadzenie-Odcinek-1-Kurs-licencjonowania-Office-365