Praca zespołowa - Wstęp  Udostępnij na: Facebook

Autor: Tomasz Kopacz

Opublikowano: 2010-09-29

Większość analityków i badań pokazuje, że przy budowie rozwiązań informatycznych to niewłaściwa organizacja pracy jest głównym czynnikiem powodującym opóźnienia czy nieplanowany wzrost kosztów projektu.

Częścią rodziny Visual Studio jest Team Foundation Server, produkt przeznaczony do wspierania pracy zespołowej. Składa się on z następujących elementów:

 • repozytorium kodu źródłowego (z możliwością budowy gałęzi, transakcyjnym oddawaniem kodu czy bardzo wygodnym mechanizmem etykiet);
 • narzędzia do pilnowania procesu wytwarzania oprogramowania zgodnie z wybranym szablonem (który można oczywiście dostosować do swoich potrzeb):
  • zarządzanie jednostkami pracy (ang. Workitems),
  • ustrukturyzowana komunikacja,
  • przydzielanie zadań, potwierdzanie wykonania itp.,
  • powiązanie kodu z zadaniami tak, że zawsze wiadomo, dlaczego dany fragment aplikacji powstał (i np. kto go zlecił);
 • repozytorium dokumentów związanych z projektem (specyfikacje, grafiki itp.);
 • Build Server z możliwością automatycznego uruchamiania testów (także testów interfejsu użytkownika);
 • raporty pokazujące na bieżąco postęp prac;
 • uboczne, ale ważne – narzędzie do audytu kodu.

Oczywiście TFS doskonale integruje się z Visual Studio 2010 (ale także z innymi produktami, np. z Eclipse). Można go także połączyć z Microsoft Project (czy Microsoft Project Server 2010). Dużą część operacji można też wykonać za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

W tej serii artykułów przedstawione będą różne aspekty związane z pracą z TFS – od instalacji czy zarządzania aż po planowanie i nadzorowanie projektów deweloperskich:

 • Instalacja Team Foundation Server – krok po kroku. Artykuł krok po kroku pokazuje, jak zainstalować i skonfigurować Team Foundation Server. Omawia wymagania sprzętowe i jak planować obsługę dużej i małej liczby użytkowników (programistów).
 • Przegląd interfejsu Visual Studio 2010 i innych narzędzi ułatwiających pracę zespołową przy produkcji oprogramowania. W tym artykule przedstawione będą narzędzia wykorzystywane przez programistę do pracy w zespole. Pokazane będzie, gdzie należy „kliknąć”, by zrealizować określone zadanie. Oprócz samego IDE będą omówione także dodatkowe narzędzia, jak na przykład Team Foundation Server Power Tools.
 • Team Everywhere – przegląd. Artykuł omówi, w jaki sposób można wykorzystać Team Foundation Server w połączeniu z Eclipse i wykorzystać do zarządzania projektem (i kodem źródłowym!) pisanym w Javie czy PHP.
 • Jak wejść w posiadanie Team Foundation Server wraz z Visual Studio – licencje i okolice. W tym artykule przedstawiony będzie sposób licencjonowania i zakupu (lub wejścia w posiadanie) TFS i Visual Studio 2010. Opisane będą zyski wynikające z odpowiedniego poziomu w programie partnerskim, zasady BizSpark oraz jak i co trzeba po prostu kupić, aby móc używać te produkty.
 • Zarządzanie uprawnieniami w Team Foundation Server. Artykuł pokaże, w jaki sposób można zarządzać użytkownikami i dodawać uprawnienia w Team Foundation Server. TFS wykorzystuje do działania także Sharepoint i Reporting Services – i właściwe określenie uprawnień czasami może sprawiać trudność – zwłaszcza gdy różni członkowie zespołu powinni mieć dostęp do różnych elementów portalu, różnych gałęzi kodu itp.
 • Przegląd metodyki Scrum/MSF Agile i jej implementacja w Visual Studio 2010 / TFS 2010.  Z tego artykułu czytelnik dowie się o podstawach metodyki Scrum/MSF Agile, a także pozna mechanizmy wspierające ten proces dostępne w ramach Visual Studio 2010.
 • Przykładowy, krok po kroku, plan pracy zespołowej nad prostym projektem. W tym artykule przedstawiony zostanie krok po kroku proces planowania i realizacji prostego projektu informatycznego. Skupimy się na właściwym planowaniu, przydzieleniu zadań i potem (krótko) jego realizacji i analizy podstawowych raportów.
 • Zarządzanie wymaganiami przy użyciu Team Foundation Server 2010. Jednym z ważniejszych etapów podczas prowadzenia projektu jest właściwe określenie wymagań i umiejętność ich dostosowywania do zmiennych żądań zlecającego. W tym artykule pokazane będzie, jak można wykorzystać zadania w TFS i inne artefakty do wsparcia procesu gromadzenia wymagań, a potem śledzenia ich realizacji.
 • Jak czytać raporty pokazujące postępy prac nad projektem? Jedną z większych zalet TFS jest możliwość generowania raportów pokazujących postęp prac. W tym artykule opisane zostaną kluczowe raporty pokazujące np. szybkość powstawania kodu, jego jakość itp. Dzięki temu kierownik będzie wiedział, jak dokładnie przebiega projekt i jaki (i czy) jest realny postęp prac.
 • Gałęzie i organizacja kodu źródłowego projektu. W tym artykule przedstawiony zostanie sposób pracy nad kodem źródłowym w sytuacji, gdy np. mamy równolegle wersję rozwojową produktu, ale musimy utrzymywać też wersje produkcyjne wdrożone u klientów. Opisane zostanie działanie gałęzi, łączenie zmian z różnych gałęzi kodu, wykorzystanie etykiet itp.