WebMatrix  Udostępnij na: Facebook

Autor: Tomasz Wiśniewski

Opublikowano: 2011-04-20

Pobierz i uruchom

Internet zawdzięcza swój dynamiczny rozwój stronom oraz aplikacjom dostępnym ich użytkownikom niemal na każde zawołanie. Począwszy od aplikacji stricte biznesowych, za pomocą których firmy realizują swój biznes, a skończywszy na stronach typu „social”, gdzie użytkownicy mogą nawiązywać kontakty, wymieniać się poglądami itp.

Aby sprawnie tworzyć witryny lub aplikacje, niezbędne jest posiadanie przeznaczonego do tego celu narzędzia. Jednym z takich narzędzi jest WebMatrix. Jest to darmowe narzędzie, które umożliwia tworzenie strony od podstaw, skorzystanie z istniejących rozwiązań open-source czy też tworzenie szablonów. Posiada ono również mechanizmy wspierające połączenie z bazami danych, a w finalnym etapie wdrożenie gotowej strony na serwer hostingowy.

Po zakończeniu tego kursu będziesz:

  • wiedział, co to jest WebMatrix, jak go pobrać oraz zainstalować,
  • potrafił stworzyć własną stronę WWW lub skorzystać i zmodyfikować już istniejące rozwiązanie dostępne w Microsoft Web Gallery,
  • potrafił skorzystać z gotowych komponentów, które umożliwiają szybkie wdrożenie części funkcjonalności.

Kurs składa się z następujących artykułów:

  • Wprowadzenie do WebMatrix – z pierwszej części kursu dowiesz się, co to jest WebMatrix, jakie ma zastosowania, skąd można go pobrać i jak zainstalować.
  • Tworzenie serwisu opartego na Joomla – w Internecie dostępnych jest mnóstwo pakietów open-source, z których można korzystać zarówno do celów prywatnych, jak i komercyjnych. WebMatrix poprzez Microsoft Web Gallery umożliwia bezpośrednie pobranie kodu źródłowego różnych rozwiązań, m.in. Joomla, i tworzenie stron na ich podstawie, o czym traktuje czwarta część kursu WebMatrix.
  • WebMatrix - Razor i CSS – druga część kursu omawia, w jaki sposób stworzyć swoją pierwszą stronę internetową przy wykorzystaniu nowego narzędzia. Każda strona posiada dynamiczne elementy, które mogą pobierać dane, np. z bazy danych. Aby usprawnić tworzenie tych elementów, została stworzona specjalna składnia – Razor, o której traktuje ten artykuł, a finalnie omówiony zostaje CSS, dzięki któremu można w łatwy sposób zmienić wygląd strony.
  • WebMatrix helpers – podczas budowania stron często pojawia się potrzeba implementacji standardowych funkcjonalności. WebMatrix dostarcza specjalne komponenty, które w prosty sposób można dodać do własnej witryny, dzięki czemu jest ona bardziej funkcjonalna. Trzecia część kursu omawia, jak skorzystać z helpera, który dodaje możliwość korzystania z funkcjonalności serwisu Facebook na tworzonej stronie.
  • Tworzenie aplikacji opartej na bazie danych – obecnie nie spotyka się już aplikacji, które nie korzystałyby z jakichś danych zewnętrznych. W większości przypadków dane te trzymane są w bazie danych. Piąta część kursu omawia, jak za pomocą WebMatrixa podłączyć się do bazy danych z poziomu aplikacji oraz jak wykonać podstawowe operacje CRUD (Create, Update, Delete) za pomocą składni Razor.