Umbraco CMS - Lokalizacja witryny

Udostępnij na: Facebook

Autor: Wojciech Poniatowski

Opublikowano: 2011-09-14

W poprzednich artykułach poznaliśmy elementy panelu administratora Umbraco oraz dowiedzieliśmy się, jak tworzyć nowe strony zawartości. W tym artykule dowiemy się, w jaki sposób Umbraco wspiera wielojęzyczne witryny.

Artykuł ten jest częścią cyklu artykułów o Umbraco CMS.

W tym artykule dowiesz się:

 • jak określać języki obsługiwane przez witrynę,
 • jak określać domyślne języki dla różnych domen,
 • jak używać słownika,
 • jak zmieniać język dla panelu administratora oraz jak tworzyć nowe języki.

Wstęp

Umbraco CMS umożliwia tworzenie witryn w wielu językach. Dzięki temu nasze strony mogą być przeglądane przez użytkowników, np. w języku polskim, angielskim czy niemieckim. Umbraco pozwala też na lokalizowanie pojedynczych wyrazów, całych zdań oraz tworzenie całych stron w różnych językach. Jednocześnie ułatwia przekazywanie treści do tłumaczenia. Dodatkowo możesz zarządzać wersjami językowymi w panelu administratora.

Języki witryny

Aby nasza witryna obsługiwała wiele języków, musimy zdefiniować, jakie języki będą dostępne. Dlatego w pierwszej kolejności przechodzimy do panelu administratora, a następnie do sekcji Settings. Z dostępnych opcji rozwijamy Languages. Rys. 1. przedstawia witrynę z dwoma językami (angielskim i polskim).

Rys. 1. Języki witryny.

Aby dodać kolejny język, kliknij prawym klawiszem myszki na Languages i wybierz Create (Rys. 2.).

Rys. 2. Dodawanie nowego języka.

Na ekranie pojawi się okno dialogowe. Z rozwijanej listy należy wybrać nowy język, a następnie zatwierdzić wybór klawiszem Create (Rys. 3.).

 

Rys. 3. Wybór nowego języka.

Słownik

Aby zlokalizować pojedyncze wyrazy lub całe zdania, najlepiej użyć słownika. Słownik pozwala na wprowadzanie poszczególnych fraz we wszystkich dostępnych w witrynie językach. Pozycje wprowadzone w słowniku mogą być wykorzystywane w szablonach jako stałe elementy strony, np. tytuł, podtytuł, slogan, nagłówek, stopka i wiele, wiele innych.

Słownik znajduje się w panelu administratora w sekcji Settings (Rys. 4.).

Rys. 4. Słownik.

Aby dodać nowe hasło do słownika, przejdź do sekcji Settings, a następnie kliknij prawym klawiszem myszki w pozycję Dictionary i wybierz Create. Na ekranie pojawi się okno dialogowe, gdzie należy wpisać nazwę pozycji w słowniku (Rys. 5.).

Rys. 5. Nowa pozycja w słowniku.

Po wpisaniu nazwy nowego hasła, naciśnij przycisk Create. Teraz możesz wprowadzić treść hasła w każdym z języków, dostępnych w witrynie. Rys. 6. przedstawia hasło „title” w języku angielskim, polskim i niemieckim.

Rys. 6. Słownik –nowe hasło "Tytuł" w 3 językach.

Po wprowadzeniu wszystkich tłumaczeń, naciśnij w górnym pasku narzędzi przycisk Zapisz.

Gdy zdefiniujemy hasła w słowniku, możemy je stosować np. w szablonach stron. Wystarczy przejść do edycji szablonu (sekcja Settings -> Templates), ustawić kursor w kodzie szablonu, gdzie chcemy umieścić hasło ze słownika, a następnie kliknąć na górną belkę w przycisk Insert umbraco dictionary item (Rys. 7.).

Rys. 7. Wstawianie pozycji ze słownika do szablonu.

Na ekranie pojawi się okno dialogowe (Rys. 8.), w którym należy określić:

 • Insert Dictionary item – pozycja ze słownika,
 • Alternative field – alternatywna pozycja ze słownika, zostanie użyta, jeśli główne hasło (Insert Dictionary item) będzie puste,
 • Alternative Text – alternatywny napis, zostanie wyświetlony, jeśli główne hasło i alternatywne hasło ze słownika będą puste,
 • Insert before field – dodatkowy napis, który zostanie wyświetlony przed treścią hasła ze słownika (np. znak otwierania nawiasu czy cudzysłów),
 • Insert after field – dodatkowy napis, który zostanie wyświetlony po treści hasła ze słownika (np. znak zamykania nawiasu czy cudzysłów),
 • Format as date – określa, czy treść hasła ze słownika ma być zamieniana na datę,
 • Casing – określa, w jaki sposób ma być wyświetlana treść hasła:
  —   None – bez zmian (domyślne),
  —   Lowercase – małymi literami,
  —   Uppercase – dużymi literami,
 • Convert Linebreaks – określa, czy znaki następnej lini w treści hasła mają być zamieniane na odpowiedni znacznik <br> w HTML,
 • Remove Paragraph tags – określa, czy ma być usuwany znacznik paragrafu <p> z początku i końca hasła.

Rys. 8. Właściwości wstawiania pozycji ze słownika do szablonu.

Po wprowadzeniu wszystkich ustawień należy nacisnąć klawisz Insert. W kodzie szablonu pojawi się kod kontrolki Umbraco:Item. Teraz w zależności od ustawień języka danej strony,  właśnie w tym języku będzie wyświetlana treść hasła. Rys. 9. przedstawia przykład lokalizacji sloganu reklamowego, użytego w szablonie. W zależności od wyświetlania strony w wersji polskiej lub angielskiej, treść hasła jest automatycznie dostosowywana.

Rys. 9. Lokalizacja sloganu na stronie.

Wielojęzyczne strony

Jeśli chcesz, aby Twoja witryna wyświetlała treści na stronach w różnych językach, Umbraco ułatwi Ci to zadanie. Możesz utworzyć niezależne od siebie strony, z treścią w różnych językach.

Aby dodać nowe strony zawartości w nowym języku, przejdź w panelu administratora do sekcji Content. Następnie utwórz analogiczną strukturę stron w języku angielskim oraz z angielską treścią (Rys. 10.). Tworzenie stron zostało opisane w artykule „Tworzenie strony zawartości”.

Rys. 10. Dwie wersje witryny: polska (Wycieczki) i angielska (Travel).

Teraz dysponujemy dwiema wersjami językowymi strony. Dodatkowo możemy ustawić domyślny język witryny, w zależności od nazwy domeny. W tym celu kliknij prawym klawiszem myszy na stronę i wybierz opcję Manage hostnames (Rys. 11.).

Rys. 11. Zarządzanie nazwami domen i językami.

Na ekranie pojawi się okno dialogowe Manage hostnames. Wpisz nazwę domeny oraz wybierz język, który zostanie użyty dla podanej domeny (Rys. 12.).

Rys. 12. Konfiguracja domeny i języka.

Przykładowo, jeśli wykupiłeś domenę www.moje-wycieczki.pl oraz www.moje-wycieczki.com, możesz dokonać konfiguracji, aby dla pierwszej domeny domyślnym językiem był język polski, a dla drugiej domeny domyślym był język angielski.

Zmiana języka panelu administratora

Poza lokalizacją treści stron zawartości możemy zmieniać język samego panelu administratora. Umbraco w wersji 4.7.0 dostarcza jedenaście języków dla panelu administratora, ale istnieje również sposób na dodawanie nowych języków.

Język panelu administratora można dostosowywać indywidualnie do każdego użytkownika. Aby zmienić język, wystarczy przejść do sekcji Users, a następnie rozwinąć opcję Users i wybrać użytkownika. Po wybraniu użytkownika do edycji, należy rozwinąć listę Language i wybrać język. Rys. 13. przedstawia zmianę języka użytkownika „adam.nowak”.

Rys. 13. Zmiana języka panelu administratora.

Tworzenie nowego języka w panelu administratora

Wraz z instalacją Umbraco nie ma języka polskiego. Jeśli chcemy wprowadzić nowy język (np. polski), musimy tego dokonać samodzielnie. W tym celu przejdź do katalogu \umbraco\config\lang i skopiuj jeden z plików XML (np. plik z językiem angielskim). Nowy plik nazwij pl.xml (Rys. 14.).

Rys. 14. Kopiowanie pliku z językiem angielskim.

Teraz musimy wyedytować plik pl.xml i dokonać tłumaczenia. Można tego dokonać dowolnym edytorem, m.in. za pomocą WebMatrix (Rys. 15.).

Rys. 15. Edycja i tłumaczenie nowego języka.

Plik XML z językiem zawiera łącznie około 650 haseł, fraz i zwrotów, więc tłumaczenie całości może zająć dużo czasu. Po zakończeniu edycji możesz ustawić użytkownikom nowy język.Rys. 16. przedstawia przykład menu kontekstowego, przetłumaczonego na język polski.

Rys. 16. Przykład menu kontekstowego w nowym języku (polskim).

Więcej o zarządzaniu użytkownikami w Umbraco CMS dowiesz się w artykule „Zarządzanie użytkownikami”.

Dodatkowo, jeśli nie odpowiada Ci oryginalne tłumaczenie haseł w poszczególnych językach, możesz je zmienić poprzez edytowanie plików XML z językiem.

Podsumowanie

W tym artykule poznaliśmy dokładniej, czym jest lokalizacja, jak używać słownika i gdzie go stosować oraz jak wprowadzać treść w różnych językach. Dowiedzieliśmy się również, jak zmieniać i jak wprowadzać nowe wersje językowe w panelu administratora.

W kolejnym artykule dowiemy się, w jaki sposób zarządzać użytkownikami w Umbraco CMS.