Umbraco CMS - Podstawowe elementy

Udostępnij na: Facebook

Autor: Wojciech Poniatowski

Opublikowano: 2011-08-29

W poprzednim artykule poznaliśmy pierwsze elementy panelu administratora Umbraco. W tym artykule, który jest częścią cyklu artykułów o Umbraco CMS, przyjrzymy się bliżej jego sekcjom „Setting” oraz „Developer”.

W tym artykule poznasz lepiej:

  • style, szablony, języki i słowniki,
  • typy dokumentów,
  • typy danych, pakiety, makra.

Sekcja „Settings”

Style

Stylowanie strony, zmiana kolorów, czcionek i to wszystko, co jest związane ze stylami kaskadowymi odbywa się w opcji Settings ->Stylesheets. Po kliknięciu na wybrany plik stylu możemy przejść od razu do jego edycji (rys. 1). Zanim jednak zaczniesz stylować, warto wiedzieć, z czego się składa witryna oparta na Umbraco i z jakich szablonów korzysta, a wówczas łatwiej Ci będzie stylować.

Rys.1. Edytor stylów CSS.

Więcej na temat stylowania witryny możesz przeczytać w artykule „Tworzenie skórek dla witryny”.

Szablony

Szablony odpowiadają za spójny wygląd i układ witryny opartej na Umbraco CMS. Najczęściej szablony są oparte na znanych z ASP.NET Master Pages. Po rozwinięciu opcji Templates można przeglądać (w trybie do edycji) poszczególne szablony i modyfikować je, dostosowując do swoich potrzeb (rys. 2). Szablony znajdziesz w opcji Settings ->Tamplates.

Rys. 2. Edytor szablonów.

Umbraco wspiera też podszablony, dzięki czemu można utworzyć jeden wspólny, ogólny szablon dla całej witryny, a następnie tworzyć kolejne, bardziej szczegółowe. Dzięki hierarchii, szablony będą odpowiednio nakładane na siebie i treść będzie prawidłowo wyświetlana.

Słowniki oraz języki

Umbraco bardzo dobrze wspiera tworzenie witryn wielojęzycznych.  Z jednej strony, możemy całą witrynę podzielić na niezależne od siebie części i każdą z nich zaprojektować tak samo, ale o treści w różnych językach. Z drugiej – w opcji Settings ->Dictionary możemy tworzyć tłumaczenia pojedynczych wyrazów lub całych zdań (rys. 3).

Rys. 3. Słownik

To idealne miejsce do lokalizacji słów kluczowych, nagłówków czy tytułów. Dodatkowo możemy nadawać użytkownikom specjalne uprawnienia związane z tłumaczeniem treści. Jest to bardzo przydatne, jeśli użytkownik tworzy nową treść, a następnie może ją przekazać innej osobie do tłumaczenia (nadal w ramach Umbraco). Wówczas, gdy tłumacz zaloguje się do panelu administratora, zostanie poinformowany o treściach, które powinien opracować w danym języku.

Typy dokumentów

Dzięki typom dokumentów możemy rozróżniać treści stanowiące news na stronie, wpis na blogu czy opis jakiegoś produktu (rys. 4).

Rys. 4. Typy dokumentów.

Umbraco pozwala również na tworzenie własnych, dowolnych typów dokumentów o dowolnej budowie. Za pomocą Generic properties (rys. 5) możemy określać między innymi, jakie pola i elementy występują w danym typie i które pola są wymagane.

Rys. 5. Typy dokumentówGeneric properties.

Dla każdego typu dokumentu można także określać, jakiego typu podstrony można tworzyć (rys. 6).

Rys. 6. Podstrony – dozwolone typy dokumnentów.

O typach dokumentów dowiesz się więcej w artykule „Tworzenie strony zawartości”.

Sekcja „Developer”

Typy danych

Można również zdefiniować nowy typ danych. Jest to opcja podobna do definiowania nowej klasy lub typu wyliczeniowego np. w jezyku C#. Jeśli Twoja witryna tego wymaga, bez problemu utworzysz typ określający np. płeć osoby. Wystarczy przejść do opcji Developer ->Data Types i wybrać „Create”. Następnie musisz wprowadzić nazwę typu (np. Gender) i wybrać rodzaj kontrolki, który najlepiej będzie odwzorowywać Twój typ (np. Radiobutton list). Teraz musisz określić wartości typu. Wybierz typ „ntext”, w polu „Add prevalue” wpisz „Male”, a następnie utwórz jeszcze jedną wartość dla „Female” (rys. 7).

Rys. 7. Dodawanie nowego typu danych.

Pakiety

Możliwości Umbraco CMS są bardzo duże. Dzięki otwartej budowie systemu możemy dodawać kolejne pakiety/moduły do naszej witryny. Gdy podczas instalacji Umbraco wybierasz starter kit oraz gotową skórkę, pobierane są też odpowiednie pakiety z repozytorium. Na tej zasadzie można instalować kolejne rozszerzenia.

Więcej informacji o pakietach możesz przeczytać w artykule „Instalowanie pakietów”.

Makra

W Umbraco mamy do dyspozycji dwa rodzaje makr – XLST oraz .NET. Makra to dodatkowa funkcjonalność. Makro wykonywane jest po stronie serwera, a wyniki mogą być prezentowane na stronie. Makra XLST dotyczą tylko treści. Z ich pomocą można np. utworzyć mapę strony lub listę, gdzie będziemy prezentować np. tytuły ostatnich newsów. Makra .NET mogą wykonywać dowolny kod na platformie .NET, co oznacza, że możemy się łączyć np. z  zewnętrznymi serwisami i wykonywać jakieś operacje. Możemy tworzyć dowolne kontrolki w .NET i umieszczać je na stronie. Makra są dostępne w opcji Developer ->Macros.

O makrach XLST możesz przeczytać w artykule „Tworzenie makr XSLT”, natomiast o makrach .NET przeczytasz w artykule „Tworzenie makr z wykorzystaniem .NET Framework”.

Podsumowanie

W tym artykule zapoznaliśmy się z kolejnymi elementami panelu administratora Umbraco.

W następnym artykule utworzymy pierwsze strony z zawartością.