System Center Operations Manager 2012 BETA.

Część 2: Nowości i zmiany. Udostępnij na: Facebook

Autor: Joanna Subik

Opublikowano: 2011-10-06

Spis  treści:

 • Wstęp
 • Nowości i zmiany
 • Podsumowanie

Wstęp

Kilkanaście dni temu ukazała się nowa wersja flagowego produktu firmy Microsoft, wchodzącego w skład rodziny System Center. Służy on do monitorowania środowisk informatycznych – System Center Operations Manager 2012. Należy pamiętać, że na chwilę obecną jest to wersja beta produktu, zatem jej instalacja nie jest zalecana w środowisku produkcyjnym. Jednak z uwagi na dużą ilość zmian w architekturze produktu oraz sposobie jego działania, warto zapoznać się ze sposobem jego instalacji oraz z przeglądem nowych funkcjonalności.

Artykuł składa się z 2 części:

 1. System Center Operations Manager 2012 BETA. Część 1: Instalacja produktu.
 2. System Center Operations Manager 2012 BETA. Część 2: Nowości i zmiany.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie nowości i zmian, które pojawiły się wraz z nastaniem wersji SCOM 2012.

Dotychczas opublikowana została pierwsza część artykułu: System Center Operations Manager 2012 BETA. Instalacja produktu.

Nowości i zmiany

 1. Instalator.
  Operations Manager w nowej wersji, zyskał odświeżony charakter instalatora, który wyglądem i szatą graficzną dopasowuje się do pozostałych, nowych wersji produktów z rodziny System Center. Więcej informacji na ten temat zawiera pierwsza część niniejszego artykułu.
 2. Aktualizacja istniejącego środowiska SCOM 2007 R2 do SCOM 2012.
  Nowy SCOM 2012 pozwala na wykonanie aktualizacji istniejącego środowiska Operations Manager 2007 R2 do wersji 2012. Należy jednak pamiętać o tym, by środowisko, które będzie aktualizowane miało zainstalowany najnowszy CU (na dzień pisania artykułu jest to CU5). Uruchomienie instalatora SCOM 2012, na istniejącym serwerze SCOM, skutkuje wyświetleniem kreatora aktualizacji (Rys. 1.).

Więcej informacji na ten temat można odnaleźć na stronach internetowych portalu TechNet pod adresem: http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh205974.aspx.

Rys. 1. Kreator aktualizacji istniejącego środowiska SCOM 2007 R2 do SCOM 2012.

 1. Rezygnacja z serwera RMS.
  W architekturze SCOM pojawiła się znacząca różnica w stosunku do poprzedniej wersji Operations Manager 2007 R2, a mianowicie: całkowicie zrezygnowano z Root Management Server na rzecz dowolnej ilości Management Server. Takie rozwiązanie pozwala na dzielenie obciążenia pomiędzy wszystkie serwery zarządzające w grupie. Likwiduje również single-point-of-failure w postaci RMS: w przypadku niedostępności jednego z serwerów zarządzających jego zadania są automatycznie dystrybuowane na inny serwer.
 2. Konfigurowanie agenta.
  W nowej wersji Operations Manager pojawił się ciekawy sposób zarządzania konfiguracją agenta, znany już z SCCM (System Center Configuration Manager). Jest to aplikacja Operations Manager Agent. Została ona dodana do Panelu Sterowania (Rys. 2.) na końcówce, czyli w miejscu, gdzie jest on instalowany.

Rys. 2. Aplikacja Operations Manager Agent w Panelu Sterowania.

 1. Monitorowanie urządzeń sieciowych.
  Operations Manager 2012 w nowej wersji umożliwia wykrywanie oraz monitorowanie routerów i przełączników, interfejsów sieciowych i portów na tych urządzeniach. Monitorować można także sieci VLAN, grupy HSRP (Hot Standby Router Protocol), a także zapory sieciowe oraz urządzenia równoważące ruch w sieci (load-balancers). Można także usunąć wykryte urządzenia sieciowe oraz zabezpieczyć się przez skasowaniem urządzeń sieciowych, zanim zostanie zakończony kolejny proces wykrywania urządzeń. To duża zmiana w stosunku do poprzedniej wersji. Z pewnością pomoże w monitorowaniu infrastruktury sieciowej i diagnozowaniu błędów w usługach i aplikacjach, które mogły być spowodowane wadliwym działaniem urządzeń warstwy sieciowej.
 2. Monitorowanie aplikacji.
  Operations Manager 2012 umożliwia monitorowanie aplikacji ASP.NET oraz usług webowych, zarówno po stronie klienta jak i po stronie serwera. Pozwala to administratorom i programistom na pozyskiwanie szczegółowych informacji o wydajności i dostępności aplikacji, co pomaga w diagnozowaniu problemów.
 3. Widoki typu „dashboards”
  Łatwość tworzenia widoków typu dashboard została w SCOM 2012 zdecydowanie poprawiona w stosunku do poprzednich wersji (Rys. 3.). Można łączyć wiele paneli informacyjnych w pojedynczy widok, dodawać widoki do przestrzeni My Workspace oraz Monitoring. Co więcej,: widoki dashboard mogą zostać dodane do sajtów SharePoint 2010.

Rys. 3. Tworzenie widoku typu dashboard w Operations Manager 2012.

 1. Zarządzanie i monitorowanie komputerów, działających na platformie UNIX/Linux.
  Operations Manager 2012 zezwala na wykonywanie uprzywilejowanych operacji na systemach UNIX/Linux przy użyciu zwykłego konta i wykorzystaniu polecenia „Run As”, dzięki zintegrowaniu tej cechy z poleceniem „sudo” (dobrze znanej wszystkim administratorom systemów uniksowych). Co nam to daje? Otóż funkcjonalność ta wyeliminowała potrzebę zakładania kont z hasłem root na serwerach zarządzających (Management Server). Co za tym idzie – pojawiła się (w końcu!) możliwość kontrolowania uprawnień kont używanych do monitorowania w obrębie domeny zarówno Windows jak i Unix. Można utworzyć dwa typy kont dla systemów UNIX/Linux (Rys. 4.):
 • Monitoring Account – konto używane do monitorowania wydajności oraz określania stanu zdrowia na komputerach Unix/Linux,
 • Agent Maintenance Account – konto używane do ustanawiania sesji SSH w celu monitorowania maszyn Unix/Linux. Ten typ konta jest używany do wykonywania akcji na maszynie, np. aktualizowania, odinstalowania czy też resetowania agenta UNIX/Linux.

Rys. 4. Tworzenie konta dla celów zarządzania serwerem UNIX/Linux.

 1. Nowe cmdlety PowerShell dla Operations Manager
  Duże zmiany pojawiły się także w kontekście nowych cmdletów dla Operations Manager. Poniższy Rys. 5. prezentuje listę nowych cmdletów.

Rys. 5. Lista nowych cmdletów.

Podsumowanie

W niniejszym artykule przedstawiono najważniejsze zmiany i nowości, jakie wprowadza najnowsza wersja SCOM 2012. Oczywiście należy mieć na uwadze, że ciągle jest to wersja beta, więc niektóre funkcjonalności mogą ulec zmianie. Pokrótce przedstawiono listę nowych cmdletów PowerShell, zmiany w architekturze, nowości odnośnie monitoringu sieci i aplikacji oraz sposobu zarządzania agentami na platformach UNIX/Linux oraz Windows.