Kurs JavaScript - Wprowadzenie  Udostępnij na: Facebook

Autor: Piotr Bubacz

Opublikowano: 2011-12-05

Dzisiejsze strony internetowe, oprócz języka HTML oraz Kaskadowych Arkuszy Stylów (CSS), coraz częściej wykorzystują możliwości języka JavaScript do interakcji z użytkownikiem. Co więcej, strony internetowe nie zawierają już prostego elementu zegarka czy menu, ale są rozbudowanymi aplikacjami, działającymi w przeglądarce po stronie klienta (np. Office Web Apps). Takie aplikacje nie są pisane w językach C# czy Visual Basic, ale w JavaScript. W związku z tym każdy programista, który tworzy strony internetowe, powinien poznać ten język.

W tym cyklu samouczków nauczysz się podstaw języka JavaScript. W odróżnieniu od innych kursów, w większości odcinków, będziesz wykonywał zadania bezpośrednio w przeglądarce, poznając kolejne elementy tego języka oraz na bieżąco śledząc wykonanie ćwiczenia. Dzięki temu będziesz mógł w przyszłości łatwo pisać i testować Twoje własne rozwiązania.

Spis samouczków:

 • Jak umieszczać skrypty w tej części kursu dowiesz się, jakie są sposoby zamieszczania skryptów.
 • Jak przygotować stronę samouczka - w tej części kursu dowiesz się, jak stworzyć stronę samouczka.
 • Jak wyświetlić komunikat - w tej części kursu dowiesz się, jak wyświetlać swoje własne komunikaty.
 • Jak uruchomić skrypt podczas ładowania i opuszczania strony
 • Jak zdefiniować czas odświeżania elementu w JavaScript
 • Jak odwołać się do elementu
 • Rozpoczęcie pracy – w tej części kursu dowiesz się, co jest potrzebne do rozpoczęcia pracy z językiem JavaScript i tym cyklem samouczków.
 • Komunikacja z użytkownikiem – wyświetlanie informacji– w tej części kursu nauczysz się komunikować z użytkownikiem za pomocą wyświetlania komunikatów jako pop-up oraz bezpośrednio na stronie html.
 • Kod – wyrażenia – w tej części kursu dowiesz się, jak wykonywać proste operacje matematyczne.
 • Kod – komentarze – w tej części kursu nauczysz się, jak i dlaczego umieszczać komentarz w kodzie JavaScript.
 • Kod – operatory – w tej części kursu poznasz operatory dostępne w języku JavaScript.
 • Zmienne – w tej części kursu nauczysz się tworzyć zmienne, a także poznasz różnicę między zmiennymi globalnymi i lokalnymi.
 • Tablice – w tej części kursu nauczysz się tworzyć i wykonywać podstawowe operacje na tablicach.
 • Obiekty – w tej części kursu dowiesz się, co to są obiekty i jak je tworzyć.
 • Funkcje – w tej części kursu nauczysz się, jak tworzyć i używać funkcji w języku JavaScript.
 • Zdarzenia – w tej części kursu dowiesz się, co to są zdarzenia w języku JavaScript oraz w jaki sposób wykonać własne instrukcje w reakcji na konkretne zdarzenie.
 • Instrukcja warunkowa if – w tej części kursu nauczysz się, jak działa instrukcja warunkowa if w języku JavaScript.
 • Instrukcja warunkowa switch – w tej części kursu dowiesz się, jak działa instrukcja warunkowa switch w języku JavaScript.
 • Pętla for – w tej części kursu nauczysz się, jak działa i kiedy możesz wykorzystać pętlę for oraz for in.
 • Pętla while – w tej części kursu dowiesz się, jak działa i kiedy możesz wykorzystać pętlę while.
 • Komunikacja z użytkownikiem – pobieranie informacji – w tej części kursu nauczysz się pobierać informacje od użytkownika.
 • Cookie – w tej części kursu dowiesz się, jak wykorzystać mechanizm cookie w Twoich aplikacjach.
 • Błedy – w tej części kursu nauczysz się, jak wychwytywać wyjątki w języku JavaScript przy użyciu metody Try-Catch.
 • Czas – w tej części kursu dowiesz się, jak dodać datę i godzinę do strony WWW oraz w jaki sposób zmodyfikować skrypt, aby odświeżał się co określony interwał czasu.
 • Wyrażenia regularne – w tej części kursu nauczysz się, jak wykorzystywać wyrażenia regularne.
 • Walidacja formularza – w tej części kursu nauczysz się walidować formularz w języku JavaScript.