Kurs JavaScript - Jak wyświetlić komunikat  Udostępnij na: Facebook

Autor: Mateusz Mikulski

Opublikowano: 2011-12-06

Podczas tworzenia stron WWW, często powstaje potrzeba informowania użytkownika o pewnych zdarzeniach czy też potwierdzenia informacji. Można to wykonać poprzez zastosowanie komunikatów. Język JavaScript dostarcza trzy typy komunikatów:

  • alert('Treść komunikatu') – wyświetla okno dialogowe, zawierające określony komunikat,
  • confirm('Treść komunikatu') – wyświetla okno dialogowe, zawierające komunikat oraz dwa przyciski OK oraz ANULUJ,
  • prompt("Treść komunikatu", "domyślna wartość pola") – wyświetla okno dialogowe, zawierające komunikat oraz pole do wprowadzenia wymaganych danych.

Przykład

Przykładowy komunikat typualert()można wywołać poprzez następujący kod:

alert('Przykładowy komunikat typu alert()')

Wynik zaprezentowano na Rys. 1.

Rys. 1. Przykładowy komunikat typu alert().

Przykładowy komunikat typuconfirm() można wywołać poprzez następujący kod:

confirm('Przykładowy komunikat typu confirm()')

Wynik zaprezentowano na Rys. 2.

Rys. 2. Przykładowy komunikat typu confirm().

Przykładowy komunikat typu prompt() można wywołać poprzez następujący kod:

prompt("Przykładowy komunikat typu prompt()","domyślna wartość pola")

Wynik zaprezentowano na Rys. 3.

Rys. 3. Przykładowy komunikat typu prompt().

Praktyczne przykłady

Zobacz, jak praktycznie wykorzystać komunikaty w samouczku: