Kurs JavaScript - Rozpoczęcie pracy  Udostępnij na: Facebook

Autor: Mateusz Mikulski

Opublikowano: 2011-12-08

Język JavaScript jest dość często używany przy tworzeniu stron WWW. Najczęściej stosuje się go do wprowadzania interakcji elementów dokumentu, walidacji formularzy czy budowania pewnych elementów nawigacyjnych.

Aby rozpocząć pracę z JavaScript, należy już na początku poznać narzędzia, niezbędne do tworzenia skryptów. Takim narzędziem jest np. interaktywny interpreter, wbudowany w przeglądarkę Internet Explorer (od wersji 8).

Przed wykonaniem zadań powinieneś wiedzieć:

Po wykonaniu zadań nauczysz się:

  • jak używać interaktywnego interpretera JavaScript w Internet Explorer.

Implementacja

W przeglądarce Internet Explorer (od wersji 8) otwórz stronę internetową jTest.html, znajdującą się w pliku JavaScript.zip. Jeśli nie możesz pobrać pliku, to zobacz Jak przygotować stronę samouczka JavaScript.

Twoim zadaniem będzie dodanie skryptu wyświetlającego napis "Witaj Świecie!" do strony za pomocą interaktywnego interpretera.

Efekt końcowy został przedstawiony na Rys. 1.

Rys.1. Wynik wywołania skryptu z zadania.

Uruchomienie interpretera

Nowy skrypt możesz dodać do dokumentu poprzez uruchomienie interaktywnego interpretera, wbudowanego w przeglądarkę Internet Explorer (od wersji 8).

  1. W przeglądarce Internet Explorer (od wersji 8) otwórz dokument jTest.html, znajdujący się w pliku JavaScript.zip.
  2. W przeglądarce, kliknij przycisk F12 na klawiaturze lub wybierz z menu Tools ->F12 developer Tools. Dzięki tej opcji otworzy się interaktywny interpreter, wbudowany w IE, który został przedstawiony na Rys. 2.

Rys. 2. Narzędzie programistyczne w Internet Explorer.

  1. W oknie narzędzi programistycznych, przejdź do zakładki Skrypt, zaznaczonej naRys. 2**.**

Rys. 3. Interaktywny interpreter w IE.

Dodanie skryptu na stronę

Aby dodać nowy skrypt do strony WWW, należy przejść do odpowiedniej zakładki w oknie narzędzi programistycznych, a następnie umieścić go w odpowiednim polu.

  1. W oknie narzędzi programistycznych, w zakładce Skrypt, przejdź do pola w prawym dolnym rogu (Rys. 3.).

Rys. 4. Pole do wpisywania skryptu w interaktywnym interpreterze w IE.

  1. W oznaczonym polu (Rys. 4.) wpisz:
document.getElementById("pokaz").innerHTML+="<strong>Witaj Świecie!</strong>"
  1. Następnie wciśnij ENTER, na stronie jTest.html powinien pojawić się nowy tekst**"Witaj Świecie!"** tak, jak na Rys. 1.

Podsumowanie

W tym samouczku nauczyłeś się, w jaki sposób uruchomić interaktywny interpreter, wbudowany w przeglądarkę Internet Explorer, oraz jak dodawać w nim nowe skrypty JavaScript.

W kolejnym samouczku nauczysz się jak komunikować się z użytkownikiem.

Dodatkowo zobacz: