ASP.NET AJAX - Wstęp  Udostępnij na: Facebook

Autor: Piotr Bubacz

Opublikowano: 2012-02-27

Przygotowałeś i udostępniłeś swoją aplikację w ASP.NET. Już myślałeś, że będziesz mógł się wyspać spokojnie, ale nagle budzisz się w nocy zlany potem i zastanawiasz się:

 • Czy użytkownik mojej strony jest zadowolony z szybkości jej działania?
 • Jak mogę zmniejszyć czas oczekiwania na wyniki?
 • Czy mogę szybko zmienić fragment mojej strony, tak, aby nie trzeba było wykonywać wszystkich operacji po stronie serwera?
 • Jak wykonać cykliczne przesyłanie wyników meczu żużlowego do klienta?

Na szczęście trafiłeś na tę stronę i znajdziesz tutaj odpowiedzi na te, i wiele innych pytań. W kursie ASP.NET AJAX zobaczysz, jak w praktyce możesz zaimplementować AJAX w Twojej aplikacji. AJAX jest to technika pozwalająca aplikacjom Web komunikować się asynchronicznie z serwerem. AJAX nie jest technologią – jest podejściem łączącym wiele technologii. AJAX to akronim powstały od słów Asynchronous JavaScript And XML:

 • Asynchronous – komunikacja odbywa się asynchronicznie,
 • JavaScript – JavaScript jest odpowiedzialny za wysyłanie informacji do serwera, asynchroniczny odbiór odpowiedzi i przetworzenie jej,
 • XML – jest formatem odpowiedzi serwera. Dodatkowo, komunikacja odbywa się poprzez obiekt XmlHttpRequest. Aktualnie, XML wykorzystywane jest rzadziej, na rzecz formatów, takich jak JSON (ang. JavaScript Object Notation), mniej kosztownych w przesyłaniu i przetwarzaniu.

ASP.NET AJAX jest zbiorem rozszerzeń, które umożliwiają wykorzystanie AJAX w aplikacjach ASP.NET. Zalety ASP.NET AJAX to:

 • Odciążenie serwera na rzecz przetwarzania po stronie klienta.
 • Możliwość wykorzystania elementów interfejsu użytkownika znanych z aplikacji Windows, np. wskaźniki postępu.
 • Aktualizacja jedynie tych części strony, które tego wymagają.
 • Integracja danych z różnych źródeł za pomocą odwołań do usług Web (niniejszy kurs nie obejmuje zagadnień związanych z usługami Web – więcej informacji na ten temat można znaleźć m.in. pod adresem http://msdn.microsoft.com/webservices).
 • Wsparcie dla większości popularnych i używanych przeglądarek, m.in. Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox i Apple Safari.

W tym kursie nauczysz się, jak w praktyce, w prosty sposób, możesz rozszerzyć Twoją aplikację o asynchroniczną aktualizację strony, jak pokazać stan aktualizacji oraz cyklicznie odświeżać wybrany fragment strony. Dodatkowo, poznasz jedno z ciekawszych rozszerzeń dla ASP.NET AJAX – AjaxControlToolkit.

Spis samouczków: