Wprowadzenie do licencjonowania narzędzi klienckich Visual Studio  

Udostępnij na: Facebook

Autor: Sebastian Wilczewski

Opublikowano: 2012-03-22

Wśród narzędzi deweloperskich firmy Microsoft można wyróżnić narzędzia klienckie (instalowane na stacjach roboczych, które wykorzystywane są przez zespoły wytwarzające oprogramowania – przykład takiego oprogramowania to Visual Studio 2010 Professional) oraz serwerowe (instalowane jako aplikacje serwerowe – np. Team Foundation Server 2010). Dodatkowo, niektóre narzędzia klienckie dostępne są w dwóch wersjach:

 • bez subskrypcji MSDN – wersja ta stanowi podstawową ofertę narzędzi dla programistów,
 • z subskrypcją MSDN – zawierają między innymi prawo do używania najnowszej wersji oraz dodatkowe korzyści, które zostaną omówione w kolejnych artykułach.

Ten artykuł dotyczy klienckich wersji produktów Visual Studio, nabywanych bez subskrypcji MSDN.

Bezpłatne wersje produktów Visual Studio – Visual Studio Express

Dla programistów, chcących samodzielnie - bez potrzeby pracy w większym zespole wytwórczym, wytwarzać oprogramowanie dedykowane dla jednej konkretnej platformy, dostępna jest rodzina produktów Visual Studio Express. W ramach rodziny tych produktów dostępne są następujące wersje:

 • Visual Studio 2010 Express for Windows Phone,
 • Web Developer 2010 Express,
 • Visual Basic 2010 Express,
 • Visual C# 2010 Express,
 • Visual C++ 2010 Express.

Każdy z powyższych produktów umożliwia tworzenie profesjonalnych aplikacji, dedykowanych dla pojedynczych platform bądź wykorzystujących pojedyncze techniki programowania. Dodatkowo, rozwiązania te dostosowane są do samodzielniej pracy pojedynczych programistów, gdyż między innymi nie pozwalają na integrację z Team Foundation Server i pracę grupową z tym rozwiązaniem.

Rodziny produktów Visual Studio Express można wykorzystywać do działalności komercyjnej, a aplikacje wytworzone za jej pomocą mogą być sprzedawane.

Płatne wersje produktów Visual Studio

Tworzenie bardziej rozbudowanych rozwiązań, praca w małym lub większym zespole wytwórczym, konieczność korzystania z wielu technik programowania skłoni deweloperów do wykorzystania jednej z poniższych wersji produktów Visual Studio:

 • Visual Studio Professional – narzędzie dedykowane dla pojedynczych programistów, chcących wykorzystywać różne techniki programowania, jednak nie wymagających pracy grupowej z innymi programistami lub nie prowadzących zaawansowanych procedur testowania,
 • Visual Studio Ultimate – narzędzie dedykowane dla programisty pracującego w małych zespołach wytwórczych,
 • Visual Studio Premium – narzędzie dedykowane dla programisty pracującego w dużych zespołach wytwórczych, pozwalające na zarządzanie każdą fazą procesu dostarczania oprogramowania.

Powyższe wersje produktów Visual Studio dostępne są w licencjach grupowych, w których pozyskanie opcji Software Assurance uzależnione jest od wyboru klienta. Nie ma możliwości nabywania tych produktów w programach licencyjnych, w których Software Assurance jest elementem integralnym. Dodatkowo, produkt Visual Studio Professional, jako jedyny z wymienionych, może być nabywany w sprzedaży detalicznej jako produkt FPP (Full Packaged Product, inaczej pudełko lub BOX), bez konieczności otwierania umowy grupowej. Nabywanie produktu jako FPP połączone jest jednak z wyższą ceną, w porównaniu do umów grupowych, gdyż spełnienie warunków otwarcia umowy grupowej wiąże się z uzyskaniem dodatkowych zniżek.

Podsumowanie informacji o dostępności poszczególnych produktów Visual Studio w różnych programach licencyjnych przedstawione zostało w poniższej tabeli:

  FPP Open, Select, Select Plus

Visual Studio Professional

Visual Studio Ultimate

- +
Visual Studio Premium - +

 

Dodatkowe rozwiązania klienckie

Poza typowymi aplikacjami Visual Studio, zespoły wytwarzające oprogramowania mogą również korzystać z następujących aplikacji:

 • Visual Studio Test Professional 2010 - oprogramowanie nabywane w umowach Open, Select, Select Plus, pozwalające na pełne zarządzanie procesem testowania oprogramowania oraz pracę grupową w układzie programista – tester,
 • Microsoft Visual Studio Team Explorer Everywhere 2010 - rozwiązanie możliwe do nabycia w większości umów grupowych, pozwalające na uzyskanie dostępu do Team Foundation Server ze środowiska Eclipse,
 • Microsoft Visual Studio LightSwitch 2011 - rozwiązanie możliwe do nabycia w większości umów grupowych, pozwalające na łatwe tworzenie aplikacji biurkowych oraz na wdrożenie w chmurze.

Wybór oprogramowania, sposób zakupu

Informacje zawarte w poniższej tabeli ułatwią wybór właściwego rozwiązania programistycznego oraz sposobu jego nabywania:

Jeżeli jestem … to potrzebuję … które nabędę …
początkującym programistą i chcę rozpocząć tworzenie oprogramowania na pojedynczą platformę, Visual Studio Express za darmo
samodzielnym programistom, niezatrudnionym w firmie, Visual Studio 2010 Professional Open, Select, Select Plus
programistą w małym zespole wytwórczym, Visual Studio 2010 Premium Open, Select, Select Plus, FPP
programistą w dużym zespole wytwórczym, Visual Studio 2010 Ultimate Open, Select, Select Plu
osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem testowania, Visual Studio Test Professional 2010 Open, Select, Select Plus, FPP
osobą pracującą w środowisku Eclipse, i chcę korzystać z Team Foundation Server, Microsoft Visual Studio Team Explorer Everywhere 2010 Open, Select, Select Plus, OV, EA, Campus, FPP
osobą chcącą łatwo tworzyć proste aplikacje, wdrażane na stacjach roboczych i w chmurze. Microsoft Visual Studio LightSwitch 2011 Open, Select, Select Plus, OV, EA, Campus, FPP

 

Dowiedz się więcej

Więcej informacji na temat poruszanych zagadnień można odnaleźć na poniższych stronach:

 

Zapoznaj się z webcastem do tego artykułu:http://channel9.msdn.com/Series/Kurs-licencjonowania/Przedstawienie-produktw-klienckich-Visual-Studio--Kurs-Licencjonowania-cz-2