Wprowadzenie do licencjonowania narzędzi serwerowych Visual Studio  Udostępnij na: Facebook

Autor: Sebastian Wilczewski

Opublikowano: 2012-03-29

Wśród narzędzi deweloperskich firmy Microsoft można wyróżnić narzędzie klienckie (instalowane na stacja roboczych, które wykorzystywane są przez zespoły wytwarzające oprogramowania – przykład takiego oprogramowania to Visual Studio 2010 Professional) oraz serwerowe (instalowane jako aplikacje serwerowe – np. Team Foundation Server 2010). Ten artykuł dotyczy wersji serwerowych produktów Visual Studio.

Team Foundation Server (TFS) 2010 oraz licencjonowanie dostępu do serwera TFS

Team Foundation Server 2010 jest aplikacją serwerową, dedykowaną dla zespołów wytwórczych, umożliwiającą pracę grupową w zakresie pełnego cyklu wytwarzania oprogramowania. Licencja na Team Foundation Server 2010 upoważnia jedynie do zainstalowania tego rozwiązania na serwerowym systemie operacyjnym (np. Windows Server 2008R2). Jednakże, aby programiści mogli uzyskać do niego dostęp, muszą oni posiadać stosowne licencje dostępowe. Licencjonowanie dostępu programistów może odbywać się na dwa sposoby:

  • poprzez nabycie licencji dostępowej do serwera Team Foundation Server 2010 (Team Foundation Server 2010 Client Access License License (CAL)). Licencje dostępowe CAL do Team Foundation Server występują w wersji na urządzenie („per device”) oraz na użytkownika („per user”). Licencja na urządzenia upoważnia nieskończoną ilość użytkowników do uzyskiwania dostępu do danego typu serwera, w wersji nie wyższej niż posiadana licencja z konkretnego nazwanego urządzenia. Licencja na użytkownika upoważnia danego użytkownika do uzyskiwania dostępu do danego typu serwera, w wersji nie wyższej niż posiadana licencja z dowolnej ilości urządzeń. Jedna licencja upoważnia odpowiednio dane urządzenie lub użytkownika do uzyskiwania dostępu do nieskończonej liczby serwerów danego rodzaju, w danej organizacji. Licencje CAL nie mogą być wykorzystywane poza organizacją, która je nabyła,
  • poprzez nabycie licencji External Connector do serwera Team Foundation Server 2010 (Team Foundation Server 2010 External Connector). Licencja ta upoważnia nieskończoną ilość użytkowników zewnętrznych do uzyskiwania dostępu do jednego serwera w danej organizacji. Uzyskiwanie dostępu do drugiego serwera wymaga zakupienia dodatkowej licencji External Connector. Użytkownikiem zewnętrznym nie są: pracownicy firmy ani pracownicy podmiotu z nią stowarzyszonego, podobnie kontrahenci, świadczący swe usługi na miejscu w danej firmie lub podmiocie z nim stowarzyszonym, a także przedstawiciele firmy czy podmiotów z nią stowarzyszonych. Alternatywnie, dla użytkowników zewnętrznych (przy małej ilości tych użytkowników) można rozważyć dla nich zakup licencji dostępowej CAL. W przypadku małej ilości użytkowników zewnętrznych może to okazać się bardziej opłacalnym rozwiązaniem.

Rys. 1. Licencjonowanie dostępu do Team Foundation Server 2010.

W powyższym rozważaniu nie uwzględniono dodatkowych licencji, jakie są niezbędne do działania rozwiązania, w tym licencji Windows Server.

Podsumowanie informacji o dostępności poszczególnych licencji w różnych programach licencyjnych przedstawia poniższa tabela:

  FPP Open, OV, Select, Select Plus, EA, Campus

Team Foundation Server 2010

Team Foundation Server 2010 CAL

+ +
Team Foundation Server 2010 External Connector - +

 

Dodatkowe rozwiązania

Poza Team Foundation Server 2010, zespoły wytwarzające oprogramowania mogą również korzystać z następujących rozwiązań serwerowych:

  • Lab Management – rozwiązanie to służy do zarządzania wirtualnymi środowiskami laboratoryjnymi na potrzeby procesu wytwarzania oprogramowania i wykorzystuje funkcjonalność Microsoft Test Manager 2010 oraz Visual Studio Lab Agent 2010. Korzystanie z tego rozwiązania wymaga zakupienia Visual Studio 2010 Ultimate z MSDN lub Visual Studio Test Professional 2010 z MSDN,
  • Load Testing – rozwiązanie to służy do wykonywania testów obciążeniowych aplikacji, poprzez symulowanie jednoczesnej pracy kilku tysięcy użytkowników:
    o   posiadacze licencji Visual Studio Ultimate bez MSDN lub z licencją MSDN, która wygasła, mają prawo do wykonywania testów dla środowiska 250 symulowanych użytkowników. Możliwe jest również dokupienie Visual Studio Load Test Virtual User Pack 2010 w umowach Open, OV, Select, Select Plus, EA, Campus. Każdy pakiet pozwala na symulowanie 1 000 użytkowników. Wartości tej nie sumuje się z wartością 250 użytkowników, dostępnych w ramach licencji Visual Studio,
    o   posiadacze licencji Visual Studio Ultimate z MSDN mają prawo do testowania pracy nieograniczonej ilości użytkowników, bez potrzeby wykupienia dodatkowych licencji.

Wybór oprogramowanie, sposób zakupu

Informacje zawarte w poniższej tabeli ułatwią wybór właściwego rozwiązania programistycznego oraz sposobu jego nabywania:

Jeżeli jestem … to potrzebuje … które nabędę …
odpowiedzialny za zapewnianie programistom narzędzia do pracy grupowej nad wytwarzanym oprogramowaniem,

Team Foundation Server 2010 oraz:

·         Team Foundation Server 2010 CAL – dla programistów z mojej organizacji,

·         TFS External Connector dla programistów spoza organizacji,

w programach (FPP)[1], Open, OV, Select, Select Plus, EA, Campus,
osobą, która tworzy programistyczne środowiska laboratoryjne, Lab Management,

w ramach licencji Visual Studio 2010 Ultimate z MSDN

lub Visual Studio Test Professional 2010 z MSDN,

programistą, który chce sprawdzać zachowanie aplikacji przy obciążeniu, nawet przez kilku tysięcy użytkowników. Load Testing.

w ramach licencji:

·        Visual Studio Ultimate, dokupując dodatkowe dodatki Visual Studio Load Test Virtual User Pack 2010 w umowach (Open, OV, Select, Select Plus, EA, Campus),

·         w ramach licencji Visual Studio Ultimate z MSDN, bez potrzeby dokupowania dodatkowych pakietów.

 

Dowiedz się więcej

Więcej informacji na temat poruszanych zagadnień można odnaleźć na poniższej stronie:

 

Zapoznaj się z webcastem do tego artykułu: http://channel9.msdn.com/Series/Kurs-licencjonowania/Przedstawienie-produktw-serwerowych-Visual-Studio--Kurs-Licencjonowania-cz-3


[1] External Connector nie jest dostępny w kanale FPP.