Sposoby nabywania produktów Visual Studio  

Udostępnij na: Facebook

Autor: Sebastian Wilczewski

Opublikowano: 2012-04-05

Nabywanie licencji firmy Microsoft (w tym licencji na produkty dla deweloperów) możliwe jest w wielu programach licencyjnych. W tym artykule zostaną scharakteryzowane sposoby nabywania licencji na produkty Microsoft, aby umożliwić samodzielny dobór odpowiedniego programu licencyjnego.

Omówienie programów licencyjnych

Licencje OEM

Licencje OEM to takie umowy, które są nabywane z całkowicie zmontowanym zestawem komputerowym lub z elementem zestawu komputerowego, nie będącym urządzeniem peryferyjnym. Oprogramowanie, nabyte w ten sposób, jest związane z tym sprzętem i nie może być przeniesione na inny komputer. Podczas instalacji takiego oprogramowania wyświetlana jest umowa licencyjna (tzw. EULA – End User License Agreement), która określa prawa i obowiązki licencjobiorcy.

Na chwilę obecną, w kanale OEM (umowie licencyjnej OEM) nie są sprzedawane produkty deweloperskie.

Licencje FPP

Skrót FPP oznacza Full Packaged Product. Często, zamiast pojęcia FPP używane są terminy: BOX, paczka lub pudełko. Można używać tych pojęć zamiennie, gdyż chodzi tak naprawdę o ten sam rodzaj licencji. Licencje typu FPP kierowane są do użytkowników nabywających pojedyncze licencje na oprogramowanie,  które nie są związane ze sprzętem i mogą zostać przeniesione na inny komputer.

Użytkownik, instalując takie oprogramowania zapoznaje się z umową licencyjną (EULA), która określa prawa i obowiązki licencjobiorcy. Ceny zakupu licencji FPP nie uwzględniają dodatkowych zniżek z tytułu zakupu większej liczby licencji i są wyższe niż ceny licencji nabywanych w umowach grupowych.

W umowie FPP możliwe jest nabywanie tylko wybranych produktów deweloperskich. W tym kanale nie jest możliwy zakup licencji wraz z Software Assurance lub Subskrypcją MSDN.

Umowy grupowe

Umowy grupowe pozwalają na nabywanie licencji na produkty firmy Microsoft po cenach niższych niż licencje typu FPP. Jednakże, otwarcie lub korzystanie z umowy grupowej obwarowane jest spełnieniem dodatkowych wymagań. Wymagania te mogą się różnić w różnych programach licencyjnych. Najistotniejsze wymagania to minimalna ilość zakupów (np. Select, Select Plus), minimalna wielkość pierwszego zamówienia (np. Open lub Open Value Company Wide) lub minimalna ilość posiadanych komputerów (np. Open Value Subscription, Enterprise Agreement).

W ramach każdej umowy licencyjne prawa i obowiązki użytkownika określane są przez każdy z poniższych dokumentów:

  • umowę licencyjną,
  • listę produktu,
  • dokument prawny do używania produktów firmy Microsoft.

Dodatkowo, zawarcie wybranych umów (w szczególności Select, Select Plus, Enterpise Agreement, Enterprise Subscription Agreement) obwarowane jest podpisaniem umowy MBSA (Microsoft Business and Services Agreement), która jest umową niewygasającą, zawieraną przez daną firmę tylko raz. Inne kluczowe cechy poszczególnych programów licencyjnych wymieniono poniżej:

  • licencje wieczyste lub wygasające – licencje wygasające to takie, z których możemy korzystać w sposób ograniczony w czasie, tak długo jak trwa dzierżawa. Licencje wieczyste można wykorzystywać w sposób nieograniczony w czasie,
  • programy z obowiązkową standaryzacją dla produktów standardowych lub bez obowiązkowej standaryzacji. W przypadku obowiązkowej standaryzacji, firma zobowiązana jest zakupić licencje danego produktów podstawowego dla wszystkich kwalifikujących się komputerów w firmie.

Poniższa tabela zawiera ogólną charakterystykę najistotniejszych programów licencjonowania grupowego:

  Otwarta Licencja Microsoft Open Value (dowolna liczba licencji)

Open Value

(na całą firmę)

Enterprise Agreement Select Plus  Open ValueSubscription Enterprise Subcription Agreement
zamówienie początkowe 5 licencji 5 licencji 5 PCs 250PCs - 5 PCs 250PCs
poziomy cen 2 poziomy jeden poziom

5 – 249 PC

ponad250 PC

250–2399, 2400–5999, 6000–14999, >15 000

A-500

B -4 000

C-10 000

D-25 000 (roczna ilość punktów)

5 – 249 PC

ponad 250 PC

250–2399, 2400–5999, 6000–14999, >15 000
rodzaj licencji wieczyste wieczyste wieczyste wieczyste wieczyste wygasające wygasające
okres obowiązywania umowy 2 lata 3 lata 3 lata 3 lata wiecznie otwarta 3 lata 3 lata
standaryzacja stacji roboczych nie wymagana nie wymagana tak tak nie tak tak
zniżka za  platformę nie nie tak tak nie tak tak
zmniejszenie/ zwiększenie liczby licencji nie dotyczy nie dotyczy tylko zwiększenie tylko zwiększenie nie dotyczy tak tak
płatności roczne nie tak tak tak opcja tak tak
Software Assurance opcja tak tak tak opcja tak tak

 

Dostępność poszczególnych produktów firmy Microsoft w różnych programach licencyjnych

Niektóre produkty firmy Microsoft dla deweloperów nie zostały udostępnione we wszystkich programach licencyjnych. Poniższa tabela zawiera informacje o tym, jakie produkty Visual Studio dostępne są w jakich programach licencyjnych.

Produkt FPP OPEN OPEN Value/Subscription Select/Select Plus EA Campus
Visual Studio 2010 Ultimate   V   V    
Visual Studio 2010 Premium   V   V    
Visual Studio 2010 Professional V V   V    
Visual Studio Test Professional 2010   V   V    
Visual Studio Team Explorer Everywhere 2010 V V V V V V
Visual Studio LightSwitch 2011 V V V V V V
Visual Studio Team Foundation Server 2010 V V V V V V
Visual Studio Team Foundation Server 2010 CAL V V V V V V
Visual Studio Team Foundation Server 2010 External Connector   V V V V V
Visual Studio Load Test Virtual User Pack 2010   V V V V V

 


Dowiedz się więcej

Więcej informacji na temat poruszanych zagadnień można odnaleźć na poniższych stronach:

Zapoznaj się z webcastem do tego artykułu:http://channel9.msdn.com/Series/Kurs-licencjonowania/Sposoby-nabywania-produktw-Visual-Studio--Kurs-Licencjonowania-cz-4