Ogólne możliwości licencyjne  

Udostępnij na: Facebook

Autor: Sebastian Wilczewski

Opublikowano: 2012-04-26

Produkty deweloperskie, nabywane w umowach grupowych, łączy to, iż każdego z nich dotyczą ogólne postanowienia licencyjne, wymienione w dokumencie Prawa do używania produktów (do pobrania ze stron http://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx) oraz przytoczone w tym artykule. Poniżej, omówiono ogólne postanowienia licencyjne dotyczące następujących produktów[1], nabywanych w umowach grupowych:

 • Expression Encoder Pro 4,
 • Expression Studio 4 Ultimate,
 • Expression Studio 4 Web Professional,
 • systemy operacyjne MSDN,
 • SQL Server 2008 R2 w wersji Developer,
 • SQL Server 2008 R2 Parallel Data Warehouse Developer,
 • Visual Studio 2010 Premium,
 • Visual Studio 2010 Premium z MSDN,
 • Visual Studio 2010 Professional,
 • Visual Studio 2010 Professional z MSDN,
 • Visual Studio 2010 Professional z MSDN Embedded,
 • Visual Studio 2010 Ultimate,
 • Visual Studio 2010 Ultimate z MSDN,
 • Visual Studio LightSwitch 2011,
 • Visual Studio Team Explorer Everywhere 2010,
 • Visual Studio Test Professional 2010,
 • Visual Studio Test Professional 2010 with MSDN.

Prawo do używania poprzedniej wersji

Zgodnie z postanowieniami dokumentu Prawa do używania produktów użytkownik licencjonowany może uruchamiać dowolną liczbę kopii wersji licencjonowanej oraz wcześniejszych wersji oprogramowania. Oznacza to, że nabywając wybrany produkt (np. Visual Studio 2010), po przypisaniu tej licencji do użytkownika (uzyskuje status licencjonowanego użytkownika), otrzymuje on prawo do używania poprzedniej wersji tego oprogramowania (w tym przypadku odpowiedniej wersji Visual Studio 2008 lub jeszcze wcześniejszej), bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat. Co więcej, obie wersje (nowa i stara) omawianych produktów mogą być używane jednocześnie, a nie zamiennie. Ponadto, dokument Prawa do używania produktów nie wprowadza ograniczeń co do ilości instalacji poprzedniej wersji, jaką może dokonać nabywca.

Ilość dopuszczalnych instalacji

Ogólna zasada, dotycząca wymienionych w produkcie artykułów, mówi, iż licencjonowani użytkownicy mogą instalować oprogramowanie i korzystać z oprogramowania na dowolnej liczbie urządzeń w celu projektowania, opracowywania, testowania i demonstrowania programów. Instalacje te nie mogą być jednak wykorzystywane w środowisku produkcyjnym.

Nie jest więc ograniczona:

 • ilość instalacji (może być dowolna),
 • ilość komputerów (fizycznych i wirtualnych), na których takie instalacje mogą się odbywać.

Ograniczenia dotyczą jedynie sposobu i celu korzystania z oprogramowania. Zastosowanie oprogramowania musi ograniczać  się do projektowania, opracowywania, testowania i demonstrowania programów.

Zmiana przypisania oprogramowania

Zgodnie z postanowieniami licencyjnymi, oprogramowanie deweloperskie przypisane jest do konkretnego użytkownika (programisty). Jednocześnie, nabywca (posiadacz) licencji otrzymuje uprawnienia pozwalające na zmianę przypisania licencji do innej osoby wewnątrz danej organizacji (nie należy jednak mylić zmiany przypisania z odsprzedażą oprogramowania). Zmiana przypisania nie może mieć charakteru krótkotrwałego. Zmiany wykonywane częściej niż raz na 90 dni (czyli przed upływem 90 dni od ostatniej zmiany przypisania) uznawane są za krótkotrwałą zmianę przypisania. Zmiana przypisania nie wiąże się z obowiązkiem deinstalacji oprogramowania. Oprogramowanie może być w dalszym ciągu zainstalowane na tych samych komputerach, jednakże poprzedni licencjonowany użytkownik nie może z niego korzystać, gdyż takie uprawnienie przysługuje tylko nowemu licencjonowanemu użytkownikowi.

Prawa wieczyste i wygasające

Subskrypcje (MSDN) są formą dzierżawy oprogramowania. Oznacza to, że ich nabywca nie otrzymuje nieograniczonych w czasie praw. Prawa te są wygasające. Uprawnienia wynikające z nabycia licencji na subskrypcje MSDN są ograniczone w czasie, aby z nich korzystać konieczne jest posiadanie aktywnej subskrypcji. Subskrypcja MSDN daje prawo do:

 • pobierania oprogramowania,
 • świadczenia pomocy technicznej,
 • oraz przekazywania kluczy produktu.

Pozostałe uprawnienia, związane z posiadanymi licencjami, są wieczyste i nie wygasają po zakończeniu subskrypcji lub umowy. Oznacza to, że po zakończeniu subskrypcji MSDN, użytkownik nie jest uprawniony do instalacji nowych wersji oprogramowania (może jednak instalować starsze wersje, które posiadał przed wygaśnięciem subskrypcji), ani pobierania nowych kluczy (może jednak korzystać ze starych, jeżeli w dalszym ciągu aktywacja będzie możliwa).

Dowiedz się więcej

Więcej informacji na temat poruszanych zagadnień można odnaleźć na poniższych stronach:

Zapoznaj się z webcastem do tego artykułu:http://channel9.msdn.com/Series/Kurs-licencjonowania/Oglne-moliwoci-licencyjne--Kurs-Licencjonowania-cz-7


[1] Dla wybranych produktów, dokument Prawa do używania produktów może zawierać również dodatkowe postanowienia licencyjne.