Licencjonowanie Visual Studio  

Udostępnij na: Facebook

Autor: Sebastian Wilczewski

Opublikowano: 2012-05-10

Artykuł ten dotyczy licencjonowania płatnych wersji Visual Studio 2010, zarówno w wersji z subskrypcją MSDN, jak i bez niej.

Dostępne wersji Visual Studio 2010

W poniższej tabeli zostały wymienione wszystkie dostępne w sprzedaży na rynku polskim wersje Visual Studio 2010, przy zachowaniu podziału na wersje, które są dostępne wraz z subskrypcją MSDN, jak i bez niej.

Visual Studio 2010 Visual Studio 2010 z subskrypcją MSDN
Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate z MSDN
Microsoft Visual Studio 2010 Premium Microsoft Visual Studio 2010 Premium z MSDN
Microsoft Visual Studio 2010 Professional Microsoft Visual Studio 2010 Professional z MSDN

Szczegółowy opis zawartości poszczególnych produktów dostępny jest na stronie http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/products/2010-editions/product-comparison.

Możliwości dostępne w licencji Visual Studio oraz Visual Studio z MSDN

Prawo do niegraniczonej ilości instalacji

Licencja na Visual Studio (zarówno z MSDN, jak i bez MSDN) daje prawo do wykonania nieograniczonej ilości instalacji, na nieograniczonej ilości urządzeń. Prawo to nie jest jednak nadane organizacji (firmie), która daną licencję nabyła, lecz licencjonowanemu użytkownikowi (czyli takiemu, do którego licencja została przypisana). Jednak, przeznaczenie (sposób korzystania) oprogramowania jest ograniczone. Może być ono wykorzystywane wyłącznie do: projektowania, opracowywania, testowania i demonstrowania programów. Nie jest możliwe wykorzystywanie tych licencji w tzw. celach produkcyjnych, czyli do obsługi standardowej działalności firmy.

Instalacje w celu kompilowania programów

Po zainstalowaniu oprogramowania Visual Studio, może pojawić się na dysku plik BUILDSERVER.TXT. Zawiera on listę narzędzi oprogramowania, które można instalować na maszynach, zawierających kompilacje kopii plików, wyszczególnionych w wymienionym pliku tekstowym. Instalacji opisanego oprogramowania można dokonać wyłącznie z zamiarem kompilowania programów. Nie może być ono wykorzystywane w innym celu. Dodatkowa lista plików, które można wykorzystać do przeprowadzenia kompilacji, dostępna jest na stronie http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=165518.

Narzędzia do debugowania

Wraz z licencjami Visual Studio udostępnione są narzędzia do debugowania. Można jest stosować wyłącznie do debugowania własnych programów. Listę narzędzi można znaleźć na stronach: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=165518 i http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=100284. Chociaż licencjonowany użytkownik może zainstalować oprogramowanie Visual Studio na dowolnej ilości komputerów, to w przypadku narzędzi do debugowania ustalony jest limit - pięć urządzeń naraz. Te narzędzia muszą zostać odinstalowane po zakończeniu debugowania lub przed upływem 30 dni od ich zainstalowania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

 

Jakie korzyści daje wykupienie Visual Studio z subskrypcją MSDN

Subskrypcja MSDN to pakiet korzyści i możliwości, które składają się na rozszerzenie zwykłej licencji Visual Studio. Subskrypcja MSDN trwa przez określony czas (uzależniony od sposobu nabywania oprogramowania), a po jej zakończeniu (jeśli nie zostanie przedłużona), osoba (do której licencja została przypisana) traci dodatkowe możliwości.

Dodatkowe korzyści, jakie oferuje MSDN:

  • pobieranie oprogramowania – licencjonowany użytkownik ma prawo do pobierania najnowszych wersji oprogramowania, dostępnych w czasie trwania subskrypcji. Po jej zakończeniu, nie będzie możliwe takie działanie, jednakże zachowane zostanie prawo do używania, tych wersji, które były dostępne do dnia wygaśnięcia MSDN,
  • świadczenie pomocy technicznej – polega na możliwości wykorzystania od dwóch do czterech zdarzeń wsparcia technicznego (ilość zależna jest od zakupionej wersji) oraz nieograniczonej ilościowo możliwości uzyskiwania dostępu do moderowanych forów dyskusyjnych MSDN, na których udzielane są porady techniczne,
  • przekazywanie kluczy produktu – użytkownik ma możliwość pobierania nowych kluczy instalacyjnych dla produktów wykorzystywanych w pracach programistycznych. Po zakończeniu subskrypcji nie będzie możliwe pobieranie nowych kluczy, jednakże stare klucze będzie można wykorzystywać, chyba, że przekroczony został limit aktywacji.

Porównanie poszczególnych subskrypcji MSDN dostępne jest na stronie http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/products/2010-editions/product-comparison.

 

Składniki oprogramowania Microsoft SQL Server oraz oprogramowania Windows (w licencjach Visual Studio bez MSDN)

W przypadku oprogramowania Visual Studio bez MSDN, w dokumencie Prawo do używania produktów Microsoft znajduje się zastrzeżenie, że oprogramowaniu mogą towarzyszyć składniki oprogramowania Microsoft SQL Server, objęte stosowną licencją na oprogramowanie SQL Server, której postanowienia można znaleźć w folderze Licencje w katalogu instalacyjnym ...\%Program Files%\Microsoft Visual Studio 10.0\Licenses\. Ze wspomnianych składników można korzystać wyłącznie w połączeniu z oprogramowaniem, po zaakceptowaniu postanowień licencyjnych ich dotyczących.

Analogiczne zastrzeżenie dotyczy również składników oprogramowania Windows. Oprogramowanie Visual Studio może zawierać oprogramowanie Microsoft .NET Framework i Microsoft Data Access Components oraz określone pliki .dll, związane z technologiami Microsoft Build and Web Deploy. Stanowią one część oprogramowania Windows, a korzystanie z nich podlega postanowieniom licencyjnym, dotyczącym systemu Windows.

Dodatkowe korzyści dostępne w Visual Studio Ultimate

Visual Studio Ultimate jest najszerszą, dostępną na rynku, wersją Visual Studio. Poniższa tabela przedstawia informacje o tym, jakie dodatkowe możliwości licencyjne (niedostępne w innych wersjach produktu) dostępne są w Visual Studio Ultimate.

Visual Studio Ultimate Visual Studio Ultimate z MSDN

Visual Studio Load Test Virtual User Pack 2010

Licencjonowany użytkownik oprogramowania Visual Studio 2010 Ultimate może korzystać z oprogramowania Virtual User Pack na dowolnym urządzeniu, na którym zostało uruchomione oprogramowanie Visual Studio Test Controller, wchodzące w skład oprogramowania Microsoft Visual Studio Team Agents 2010, o ile do takiego urządzenia została przypisana licencja na oprogramowanie Virtual User Pack.

Do takiego urządzenia można przypisać dodatkowe licencje na oprogramowanie Virtual User Pack, ale nie przypisywać tej samej licencji na oprogramowanie Virtual User Pack do więcej niż jednego urządzenia jednocześnie.

Użytkownicy Wirtualni Testujący Obciążenie Oprogramowania Visual Studio

Oprogramowanie umożliwia testowanie obciążenia przez dwustu pięćdziesięciu (250) użytkowników wirtualnych. Tą funkcję można wykorzystywać wyłącznie na lokalne potrzeby testowania obciążenia.

 

System Center — Virtual Machine Manager (SCVMM)

Klienci korzystający z oprogramowania Visual Studio Ultimate z MSDN mogą instalować i uruchamiać program SCVMM, razem z oprogramowaniem Visual Studio Ultimate, w celu tworzenia, wdrażania i obsługiwania jednego środowiska laboratoryjnego lub wielu takich środowisk.

Środowisko laboratoryjne to wirtualne środowisko systemu operacyjnego, używane wyłącznie w celu rozwijania i testowania programów. Nie wymaga zatem uzyskania licencji na zarządzanie.

 

Prawo do używania poprzedniej wersji

Poniższa tabela zawiera zestawienie informacji, z której z poprzednich wersji mogą korzystać posiadacze poszczególnych licencji Visual Studio. Prawo do korzystania z poprzedniej wersji mają klienci korzystający z umów grupowych .

Nazwa posiadanej licencji Produkty w poprzedniej wersji, z jakich mogą skorzystać klienci umów grupowych
Visual Studio 2010 Professional Dowolna wersja Visual Studio Professional, Visual Studio Tools for Office, Visual J++ Professional, Visual Basic Professional, Visual C++ Professional lub  Visual Interdev.
Visual Studio 2010 Premium Dowolna wersja Visual Studio Team System Development Edition, Visual Studio Team System Database Edition, Visual Studio Professional, Visual Studio Tools for Office, Visual J++ Professional, Visual Basic Professional, Visual C++ Professional lub Visual Interdev.
Visual Studio 2010 Ultimate Dowolna wersja Visual Studio Team System Team Suite, Visual Studio Team System Architecture Edition, Visual Studio Team System Opment Edition, Visual Studio Team System Test Edition, Visual Studio Team System Database Edition, Visual Studio Enterprise, Visual Studio Professional, Visual J++, Visual Basic, Visual C++, lub  Visual Interdev.

 

Podsumowanie

W niniejszym artykule przedstawiono wszystkie wersje Visual Studio (zarówno te dostępne z subskrypcją MSDN, jak i bez niej). Omówiono możliwości licencyjne tego oprogramowania, ogólne oraz szczegółowe, zależne od tego, jaka licencja została zakupiona.

Dowiedz się więcej

Więcej informacji na temat poruszonych zagadnień można znaleźć na poniższych stronach:

Zapoznaj się z webcastem do tego artykułu:http://channel9.msdn.com/Series/Kurs-licencjonowania/Licencjonowanie-Visual-Studio--Kurs-Licencjonowania-cz-9