Licencjonowanie Team Explorer i Team Explorer Everywhere  

Udostępnij na: Facebook

Autor: Sebastian Wilczewski

Opublikowano: 2012-05-24

Ten artykuł omawia licencjonowanie Visual Studio Team Explorer 2010 oraz Visual Studio Team Explorer Everywhere 2010. Oba rozwiązania wykorzystywane są do podłączania się do Team Foundation Server i pracy grupowej programistów w całym procesie wytwarzania oprogramowania.

Visual Studio Team Explorer 2010

Visual Studio Team Explorer 2010 jest bezpłatnym narzędziem, do pobrania ze strony http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=329. Pozwala ono na uzyskiwanie dostępu do Team Foundation Serwer oraz na pracę grupową zespołów programistycznych. Prawo do korzystania z Team Explorer 2010 związane jest z nabyciem licencji Team Foundation Server 2010 (dokument PUR zawiera następujące postanowienie związane z Team Foundation Server: W związku z oprogramowaniem serwera mogą Państwo korzystać z następującego oprogramowania dodatkowego Team Explorer, Team Foundation Build i Team Foundation Server SharePoint Extensions).

Licencje na Visual Studio Team Explorer 2010 zawarte są w licencjach na następujące produkty:

  • Visual Studio 2010 Ultimate,
  • Visual Studio 2010 Premium,
  • Visual Studio 2010 Professional,
  • Visual Studio Test Professional 2010.

Produkt ten dostępny jest także do bezpłatnego pobrania. Użytkownicy mogą zainstalować dowolną liczbę produktów Team Explorer na dowolnej ilości stacji roboczych (stanowisk deweloperskich).

Ponieważ osoba korzystająca z Visual Studio Team Explorer 2010 (niezależnie od sposobu jego pozyskania) podłącza się do serwera Team Foundation Server 2010, musi ona posiadać stosowaną licencję dostępową. W przypadku posiadania licencji Visual Studio z subskrypcją MSDN użytkownicy posiadają już stosowne licencje CAL. W innym przypadku konieczne jest ich dokupienie.

Visual Studio Team Explorer Everywhere 2010

Visual Studio Team Explorer Everywhere 2010 wykorzystywane jest do uzyskiwania dostępu do Visual Studio Team Foundation Server 2010 za pomocą produktów innych producentów niż firma Microsoft – np. ze środowiska Eclipse.

Wersja instalacyjna produktu dostępna jest do pobrania ze strony http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=25125. Możliwość bezpłatnego pobrania produktu nie oznacza jednak bezpłatnego korzystania z tego rozwiązania. Ponadto, ponieważ użytkownicy korzystający z Team Explorer Everywhere 2010 podłączają się do rozwiązania Team Foundation Server, konieczne jest, aby posiadali oni stosowne licencje dostępowe (CAL lub External Connector).

Licencje na to rozwiązanie można nabyć w jednym z poniższych kanałów sprzedaży:

  • FPP,
  • Open,
  • Open Value,
  • Select/Select Plus,
  • Enterpsie Agreement,
  • Campus Agreement.

Osoby, które posiadają licencje na Visual Studio Ultimate z MSDN, posiadają już licencje na Team Explorer Everywhere 2010 oraz stosowną licencję dostępową do Team Foundation Server 2010.

Składniki oprogramowania Microsoft SQL Server oraz oprogramowania Windows w licencji Visual Studio Team Explorer Everywhere 2010

W przypadku oprogramowania Visual Studio Team Explorer Everywhere 2010, w dokumencie Prawo do używania produktów Microsoft, znajduje się zastrzeżenie, że oprogramowaniu mogą towarzyszyć składniki oprogramowania Microsoft SQL Server, objęte stosowną licencją na oprogramowanie SQL Server, której postanowienia można znaleźć w folderze Licencje, w katalogu instalacyjnym ...\%Program Files%\Microsoft Visual Studio 10.0\Licenses\. Ze wspomnianych składników można korzystać wyłącznie w połączeniu z oprogramowaniem, po zaakceptowaniu postanowień licencyjnych, ich dotyczących.

Analogiczne zastrzeżenie znajduje się dla składników oprogramowania Windows. Oprogramowanie Visual Studio może zawierać oprogramowanie Microsoft .NET Framework i Microsoft Data Access Components oraz określone pliki .dll, związane z technologiami Microsoft Build and Web Deploy. Stanowią one część oprogramowania Windows, a korzystanie z nich podlega postanowieniom licencyjnym, dotyczącym systemu Windows.

Instalacje w celu kompilowania programów

Po zainstalowaniu oprogramowania, Visual Studio Team Explorer Everywhere 2010 może być dostępny na dysku plik BUILDSERVER.TXT. Zawiera on listę narzędzi/oprogramowania, które można instalować na maszynach zawierających kompilacje kopii plików, wyszczególnionych w wymienionym pliku tekstowym. Instalacji opisanego oprogramowania można dokonywać wyłącznie w celu kompilowania programów. Nie może ono być wykorzystywane w innych celach. Dodatkowa lista plików, które można wykorzystywać w celu dokonywania kompilacji, dostępna jest na stronie http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=165518.

Narzędzia do debugowania

Wraz z licencjami Visual Studio Team Explorer Everywhere 2010 udostępnione są narzędzia do debugowania. Można jest stosować wyłącznie do debugowania własnych programów. Listę narzędzi można znaleźć na stronach: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=165518 i http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=100284. Chociaż licencjonowany użytkownik może zainstalować oprogramowanie Visual Studio Team Explorer Everywhere 2010, na dowolnej ilości komputerów, to w przypadku narzędzi do debugowania ustalony jest limit - pięć urządzeń naraz. Narzędzia te muszą zostać odinstalowane po zakończeniu debugowania lub przed upływem 30 dni od ich zainstalowania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Podsumowanie

W niniejszym artykule przedstawiono licencjonowanie dwóch narzędzi, pozwalających na uzyskiwanie dostępu do serwera Visual Studio Team Foundation Server – Visual Studio Team Explorer 2010 oraz Visual Studio Team Explorer Everywhere 2010.

Dowiedz się więcej

Więcej informacji na temat poruszanych zagadnień można odnaleźć na poniższych stronach: