Licencjonowanie Visual Studio Team Foundation Server 2010  

Udostępnij na: Facebook

Autor: Sebastian Wilczewski

Opublikowano: 2012-05-31

Artykuł ten dotyczy licencjonowania Visual Studio Team Foundation Server 2010, rozwiązania serwerowego, pozwalającego na zarządzanie cyklem wytwarzania aplikacji oraz wspólną pracę zespołów wytwarzających oprogramowanie.

Sposoby nabywania licencji Visual Studio Team Foundation Server

Licencje Visual Studio Team Foundation Server 2010 mogą zostać zakupione w następujący sposób:

 • w ramach  nabytych subskrypcji MSDN – podmioty posiadające subskrypcje MSDN (Visual Studio Ultimate z MSDN, Visual Studio Premium z MSDN, Visual Studio Professional z MSDN, oraz Visual Studio Test Professional z MSDN) otrzymują w ramach tego pakietu prawo do zainstalowania Visual Studio Team Foundation Server,
 • w umowach grupowych – Visual Studio Team Foundation Server 2010 dostępny jest jako osobny produkt w umowach grupowych (takich jak na przykład OPEN, OPEN VALUE czy Select),
 • w sprzedaży detalicznej (BOX, FPP) – Visual Studio Team Foundation Server można nabyć również bez konieczności otwierania umów grupowych lub nabywania subskrypcji MSDN. Dzięki nabyciu produktu w ten sposób, klient uzyskuje, wraz z właściwą licencją, również 5 licencji dostępowych do Visual Studio Team Foundation Server (Team Foundation Server CAL).

SQL Server dla Team Foundation Server

Team Foundation Server wymaga Microsoft SQL Server dla swojego działania. Niezależnie od sposobu nabycia TFS 2010, licencja na to oprogramowanie daje nam prawo do korzystania z jednego wystąpienia systemu SQL Server 2008 Standard lub SQL Server 2008 R2 Standard w celu obsługi oprogramowania Team Foundation Server. Tak zainstalowany SQL Server nie może być wykorzystywany w innych celach. Zaletą korzystania z takiego SQL Server jest to, że nie trzeba nabywać na niego licencji CAL dla osób korzystających z tego SQL Server.

Inne produkty wymagane do korzystania z Visual Studio Team Foundation Server

Do zainstalowania i korzystania z TFS wymagane są inne produkty. Przykładowo, rozwiązanie to musi zostać zainstalowane na jednym z poniższych systemów operacyjnych: Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 lub Windows Server 2003. Licencje na te systemy należy nabyć osobno. Ponadto, w przypadku instalacji na serwerowym systemie operacyjnym konieczne jest zapewnienie do niego licencji dostępowych CAL.

Wymagania na licencje dostępowe do Team Foundation Server 2010

Użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do TFS 2010 na wiele sposobów, w tym miedzy innymi:

 • Visual Studio Team Explorer 2010,
 • Visual Studio Team Web Access 2010,
 • Microsoft Office Excel® lub Microsoft Office Project z zainstalowanymi dodatkami, pozwalającymi na uzyskiwanie dostępu do TFS,
 • Microsoft Expression Blend™ 3,
 • Microsoft Expression Studio 4,
 • poprzez wykorzystanie API dla Team Foundation Server 2010.

Użytkownicy korzystający z TFS muszą posiadać stosowne licencje dostępowe (TFC CAL, w wersji na urządzenie bądź na użytkownika, lub External Connector). Różnice pomiędzy tymi licencjami i zagadnienia z nim związane (w tym tzw. multiplexing) omówione zostały w artykule Licencjonowanie dostępu do produktów serwerowych.

Licencja CAL do TFS nie jest wymagana w przypadku korzystania z oprogramowania Team Foundation Server 2010 za pośrednictwem następujących interfejsów: Team Foundation Server Web Access (widok tylko elementu roboczego), Team Foundation Server Reporting, System Center — Operations Manager.

Posiadacze subskrypcji MSDN otrzymają w ramach tej subskrypcji jedną licencję dostępową do TFS. Nabywcy TFS w kanale detalicznym (FPP/BOX) otrzymują w pakiecie 5 (pięć) licencji dostępowych do TFS.

Ogólne uprawnienia licencyjne

Standardowe uprawnienia towarzyszące oprogramowaniu nabytemu w umowach grupowych to:

 • prawo do zmiany przypisania – dzięki niemu możliwe jest przeniesienie instalacji na inny sprzęt, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w umowie licencyjnej bądź innych dokumentach określających prawa użytkownika,
 • praw do używania poprzedniej wersji – umożliwia ono skorzystanie ze starszej wersji niż ta wersja, która została zakupiona.

Uprawnienia te zostały szczegółowo omówione w artykule Ogólne możliwości licencyjne.

Podsumowanie

W niniejszym artykule przedstawiono licencjonowanie Visual Studio Team Foundation Server 2010 oraz dostęp do niego. Omówiono także możliwe wymagania, licencje na inne produkty, niezbędne do funkcjonowania rozwiązania Visual Studio Team Foundation Server.

Dowiedz się więcej

Więcej informacji na temat poruszanych zagadnień można odnaleźć na poniższych stronach: