Licencjonowanie Visual Studio Lab Management 2010  

Udostępnij na: Facebook

Autor: Sebastian Wilczewski

Opublikowano: 2012-06-21

Artykuł ten omawia licencjonowanie funkcjonalności Visual Studio Lab Management. Rozwiązanie to pozwala na szybkie tworzenie wirtualnych, laboratoryjnych środowisk deweloperskich.

Składniki niezbędne do funkcjonowania rozwiązania Visual Studio Lab Management

 • Utworzenie środowisk laboratoryjnych wymaga wykorzystania różnorodnego oprogramowania, którego producentem jest firma Microsoft. Poniżej wymieniono, jakie produkty są niezbędne do funkcjonowania rozwiązania Visual Studio Lab Management oraz opisano ich zastosowanie:
 • Windows Server 2008 R2 – serwerowy system operacyjny, niezbędny do zainstalowania takich rozwiązań, jak System Center Virtual Machine Manager, Visual Studio Team Foundation Server 2010 czy SQL Server,
 • System Center Virtual Machine Manager 2008 R2– aplikacja serwerowa pozwalająca na zarzadzanie wirtualnymi maszynami,
 • **Visual Studio Lab Agent 2010 (**będący częścią Visual Studio Agents 2010) – dodatek, zainstalowany na wirtualnych maszynach laboratoryjnych, pozwalający na zarządzanie nimi,
 • Visual Studio Team Foundation Server 2010 z dodatkiem pozwalającym na integrację z funkcjonalnością Lab Management,
 • SQL Server 2008 – komponent, będący platformą bazodanową dla wymienionych wcześniej aplikacji serwerowych,
 • Dodatek do Visual Studio, pozwalający na integrację z funkcjonalnością Lab Management.

Korzystanie z Visual Studio Lab Management wymaga posiadania licencji w podanych powyżej rozwiązaniach. Sposoby ich pozyskiwania omówione zostały poniżej.

Sposoby nabywania licencji, pozwalających na korzystanie z funkcjonalności Visual Studio Lab Management

Poniżej opisano sposoby pozyskiwania licencji na wybrane, z powyższej listy, produkty:

 • Windows Server 2008 R2 – możliwe jest wykorzystywanie licencji Windows 2008 Server, dostępnych w ramach MSDN, jeżeli Windows Server jest wykorzystywany tylko w celu wytwarzania oprogramowania (nie jest wykorzystywany w celach produkcyjnych), w innym przypadku, konieczne jest zakupienie licencji na Windows Server 2008R2 np. w umowach grupowych, FPP lub OEM oraz zapewnienie stosownych licencji dostępowych do tego serwerowego systemu operacyjnego. Konieczne jest również zagwarantowanie licencji dostępowych do Windows Server. Nie są one dostępne w ramach MSDN,
 • System Center Virtual Machine Manager 2008 – zgodnie z zapisem dokumentu „Prawa do używania produktów” Klienci korzystający z oprogramowania Visual Studio Ultimate z MSDN oraz Visual Studio Test Professional 2010 z MSDN mogą instalować i uruchamiać program SCVMM razem z oprogramowaniem Visual Studio Ultimate w celu tworzenia, wdrażania i obsługiwania jednego środowiska laboratoryjnego lub wielu takich środowisk. Środowisko laboratoryjne to wirtualne środowisko systemu operacyjnego, używane wyłącznie w celu rozwijania i testowania programów. Takie korzystanie nie wymaga uzyskania licencji na zarządzanie. W ramach niniejszej licencji nie są udzielane żadne inne prawa do korzystania z oprogramowania SCVMM w środowisku produkcyjnym, na przykład w celu zarządzania zwirtualizowanymi serwerami produkcyjnymi,
 • Visual Studio Lab Agent 2010 – licencja na Lab Agent 2010 zawarta jest w licencjach na Visual Studio 2010 Ultimate z MSDN oraz Visual Studio Test Professional 2010 z MSDN. Oznacza to, że posiadacze tych wersji Visual Studio uprawnieni się do instalowania dowolnej ilości oprogramowania Lab Agent 2010, na dowolnej ilości maszyn,
 • Visual Studio Team Foundation Server 2010 z dodatkiem pozwalającym na integrację z funkcjonalnością Lab Management – zasady licencjonowania Visual Studio Team Foundation Server opisane zostały w Licencjonowanie Visual Studio Team Foundation Server 2010,
 • SQL Server 2008 – zasady licencjonowania SQL Server dla TFS zostały omówione w artykule Licencjonowanie Visual Studio Team Foundation Server 2010,
 • Dodatek do Visual Studio, pozwalający na integrację z funkcjonalnością Lab Management – dostępny jest do bezpłatnego pobrania.

Podsumowanie

Dzięki funkcjonalności Visual Studio Lab Management subskrybenci Visual Studio 2010 Ultimate z MSDN oraz Visual Studio Test Professional 2010 z MSDN mogą tworzyć wirtualne środowiska deweloperskie, umożliwiające wytwarzanie i testowanie oprogramowania  w różnych scenariuszach.

Dowiedz się więcej

Więcej informacji na temat poruszanych zagadnień można znaleźć na poniższych stronach: