Licencjonowanie Visual Studio 2010 Load Test  

Udostępnij na: Facebook

Autor: Sebastian Wilczewski

Opublikowano: 2012-06-28

Artykuł ten dotyczy licencjonowania funkcjonalności Visual Studio 2010 Load Test, która pozwala na testowanie zachowania i wydajności aplikacji podczas testów obciążeniowych, gdzie symulowane jest obciążenie, generowane przez określoną ilość użytkowników.

Przeprowadzanie tych testów możliwie jest dzięki Visual Studio Agents 2010, a dokładnie  agentom Test Controller 2010 oraz Test Agent 2010.

Sposoby nabywania oraz licencjonowanie funkcjonalności Visual Studio Load Test

Visual Studio Load Test Feature Pack dostępny jest dla posiadaczy licencji Visual Studio Ultimate, zarówno z subskrypcją MSDN, jak i bez niej.

Zgodnie z dokumentem „Prawa do używania produktów”, licencjonowany użytkownik oprogramowania Visual Studio 2010 Ultimate może korzystać z oprogramowania Virtual User Pack na dowolnym urządzeniu, na którym zostało uruchomione oprogramowanie Visual Studio Test Controller, wchodzące w skład oprogramowania Microsoft Visual Studio Team Agents 2010, o ile do takiego urządzenia została przypisana licencja na oprogramowanie Virtual User Pack.

Do takiego urządzenia można przypisać dodatkowe licencje na oprogramowanie Virtual User Pack, ale nie wolno przypisywać tej samej licencji na oprogramowanie Virtual User Pack do więcej niż jednego urządzenia jednocześnie.

Chociaż obie licencje Visual Studio Ultimate (czyli licencja z MSDN i bez MSDN) zawierają funkcjonalność Load Test, to różnią się one ilością użytkowników, których można emulować. W przypadku licencji Visual Studio 2010 Ultimate z MSDN istnieje możliwość emulowania nieograniczonej ilości użytkowników. W przypadku licencji bez MSDN (lub takiej, dla której subskrypcja MSDN wygasła) możliwe jest emulowanie 250 użytkowników. Emulowanie dodatkowej ilości użytkowników wymaga dokupienia pakietu Visual Studio Load Test Virtual User Packs (użytkownicy wirtualni, testujący obciążenie oprogramowania Visual Studio). Dodatkowy pakiet umożliwia emulowanie do 1 000 użytkowników, przy czym liczba ta nie sumuje się z uprawnieniem do emulowania 250 użytkowników, już posiadanym.

Podsumowanie

Visual Studio 2010 Load Test umożliwia posiadaczom licencji Visual Studio 2010 Ultimate prowadzenie testów obciążeniowych, wytwarzanych aplikacji dla dowolnej ilości użytkowników (w przypadku aktywnej subskrypcji MSDN) lub 250 użytkowników – z możliwością rozszerzenia (dla tych, którzy nie posiadają aktywnej subskrypcji MSDN).

Dowiedz się więcej

Więcej informacji na temat poruszanych zagadnień można odnaleźć na poniższych stronach: