Tworzenie aplikacji RIA w Silverlight 5  Udostępnij na: Facebook

Autor: Tomasz Kowalczyk

Opublikowano: 2012-07-30

Tworzenie aplikacji RIA (Rich Internet Application) jest sporym wyzwaniem. Nieustannie wzrastające zapotrzebowanie na tego typu projekty wymusiło, aby proces ich wytwarzania był sprawny i efektywny. Duże znaczenie ma tutaj również efektowność aplikacji, zarówno jeśli chodzi o oprogramowanie biznesowe, jak i programy użytkowe, czy tym bardziej rozrywkowe. Najnowsza wersja Silverlight 5 wydaje się być tutaj dobrym narzędziem podczas realizacji scenariuszy, opartych o powyższe wymagania.

Zbiór artykułów zawiera informacje dotyczące programowania aplikacji, opartych o Silverlight 5. Zawarte tu informacje stanowią przegląd możliwości, jakie daje technologia Silverlight 5 podczas tworzenia oprogramowania, oferującego bogaty interfejs użytkownika, działającego zarówno w oparciu o komunikację sieciową, jak i będącego typową, samodzielną aplikacją.

Cykl rozpocznie się przeglądem możliwości, jakie oferuje technologia Silverlight w poszczególnych wersjach. Omówione zostanie oprogramowanie, w które należy się zaopatrzyć, aby móc jej używać. Przedstawione zostaną dodatkowe narzędzia, ułatwiające pracę z tą technologią. Kolejno zaprezentowane zostaną również: właściwości Bindingu, możliwości debugowania plików XAML, praca z grafiką (XNA 3D API), mediami i tekstem. Następnie, zostaną pokazane możliwości technologii Silverlight 5 w przypadku integracji z systemem operacyjnym. Cykl zakończy się opisaniem nowych kontrolek oraz pokazania innych możliwości wersji Silverlight 5 (PostScript, TPL).

Po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w artykułach będziesz:

 • wiedział, jakie są nowe cechy technologii Silverlight 5,
 • umiał skonfigurować środowisko pracy w celu korzystania z technologii Silverlight 5,
 • umiał prawidłowo używać Bindingu w swoich aplikacjach,
 • potrafił tworzyć aplikacje korzystające z XNA 3D API,
 • umiał korzystać z nowych właściwości elementów tekstowych,
 • wiedział, co to jest i jak korzystać z P/Invoke,
 • umiał ingerować w strukturę systemu z poziomu aplikacji Silverlight 5,
 • wiedział, jak poprawnie debugować aplikacje, oparte o technologię Silverlight 5, oraz jak wykorzystać możliwości procesorów wielordzeniowych.

Spis głównych zagadnień w materiałach:

 • Wprowadzenie do Silverlight 5 – z pierwszej część serii czytelnik dowie się, co i skąd należy pobrać. Pozna narzędzia, w jakie trzeba się zaopatrzyć, aby przygotować środowisko pracy. Nauczy się również tworzyć pierwszy projekt w technologii Silverlight 5,
 • Korzystanie z Bindingu – z tej części czytelnik dowie się, co to jest Binding oraz jak wykorzystać go w sposób efektywny w Silverlight 5. Omówione zostaną również Ancestor Relative Source Binding oraz Imiplicit Data Templates,
 • Debugowanie aplikacji Silverlight 5 – w tej części przedstawiono możliwości XAML Debugging, co pozwoli na bardziej wydajne tworzenie aplikacji,
 • Tworzenie grafiki 3D – ten artykuł opisuje, w jaki sposób tworzyć grafikę 3D w technologii Silverlight 5, korzystając z XNA 3D API i nowego stosu graficznego,
 • Współpraca z mediami – w tej części omówione zostaną zalety i sposoby wykorzystania Low Latency Sound, obsługi plików wideo i możliwości sterowania mediami za pomocą dodatkowych, zewnętrznych kontrolerów,
 • Praca z tekstem – artykuł ten opisuje nowe i niezwykle użyteczne właściwości tekstu. Omówione tu zostaną: możliwości wielokolumnowego RichTextBlocka, ustawianie odstępów między literami oraz korzystanie z czcionek OpenType,
 • Integracja z systemem operacyjnym cz. 1 – tematyka tego artykułu oscylować będzie w obrębie integracji aplikacji z systemem operacyjnym. Przedstawione zostanie tworzenie wielu okien oraz dostęp do katalogów,
 • Integracja z systemem operacyjnym cz. 2 – kontynuacja artykułu, opisującego integrację z systemem operacyjnym. Omówione zostaną wywołania P/Invoke oraz tryb Power Awareness podczas odtwarzania mediów,
 • Przegląd dodatkowych możliwość – ostatnia część serii przedstawi możliwości przechwycenia wieloklików myszki, korzystanie z zestawu narzędzi Silverlight Toolkit, kontrolki PivotViewer oraz omówi możliwości programowania równoległego w aplikacjach Silverlight 5.