Przegląd mechanizmów wysokiej dostępności w Windows Server 2012 Hyper-V
Replikacja Hyper-V Udostępnij na: Facebook

Autor: Dariusz Porowski

Opublikowano: 2012-08-31

Jest wiele przyczyn, z powodu których firmy doświadczają przestojów w działaniu infrastruktury. Przykładem może być awaria zasilania, problemy ze sprzętem, awaria sieci, pomyłka wywołana czynnikiem ludzkim, błędy oprogramowania lub klęski żywiołowe. Przywrócenie ciągłości biznesowej możliwe jest tylko wtedy, kiedy mamy możliwość szybkiego przywrócenia działania infrastruktury informatycznej, z minimalną utratą lub bez utraty danych. W zależności od typu awarii, przedsiębiorstwa potrzebują wysoko dostępnych rozwiązań, które w prosty i skuteczny sposób przywrócą usługę do działania. Jednak, niektóre awarie mają wpływ na całe centrum przetwarzania danych, np. klęski żywiołowe lub dłuższe przerwy w zasilaniu. Wtedy, powszechnie znane funkcjonalności mogą być niewystarczające lub zbyt drogie, aby je wdrożyć. Przedsiębiorstwa potrzebują niedrogich i niezawodnych rozwiązań, które pomogą rozwiązać problem ciągłości biznesowej w przedstawionym scenariuszu.

Od Windows Server 2008 poczynając, można było razem stosować rolę Hyper-V oraz funkcję Failover Clustering, w celu uzyskania wysoko dostępnych maszyn wirtualnych, co skutkowało zmniejszeniem niedostępności usług zwirtualizowanych. Taka konfiguracja umożliwia administratorom przenoszenie maszyny wirtualnej pomiędzy hostami w klastrze, w celu rozłożenia obciążenia lub, w przypadku awarii hosta, automatyczne przeniesienie maszyn wirtualnych na pozostałe, dostępne hosty w klastrze. Powyższy scenariusz chroni zwirtualizowane środowisko przed lokalną awarią hosta lub ułatwia zaplanowane prace konserwacyjne hostów w klastrze. To jednak nie chroni przed awarią całego centrum danych. Można było wdrożyć klaster pracy awaryjnej ze sprzętową replikacją SAN pomiędzy centrami danych, jednak takie rozwiązania są zazwyczaj bardzo drogie. Replikacja Hyper-V (ang. Hyper-V Replica) wypełnia funkcjonalną lukę, zapewniając niedrogie rozwiązanie do szybkiego odzyskiwania po awarii centrum przetwarzania danych.

Hyper-V w Windows Server 2012 posiada wbudowaną funkcjonalność replikacji Hyper-V (ang. Hyper-V Replica), która umożliwia asynchroniczną replikację maszyn wirtualnych pomiędzy centrami przetwarzania danych, w celu zachowania ciągłości biznesowej i odtwarzania po awarii. W momencie awarii w lokalizacji podstawowej, spowodowanej np. awarią zasilania lub klęską żywiołową, administrator może ręcznie przełączyć produkcyjne maszyny wirtualne do serwera Hyper-V, znajdującego się w lokalizacji zapasowej. W momencie awaryjnego przełączenia, maszyny wirtualne po stronie lokalizacji zapasowej posiadają stan z ostatniej asynchronicznej replikacji z lokalizacją podstawową (co 5 minut), dzięki temu, ewentualna strata danych (lub jej brak) może mieć minimalny wpływ na działalność firmy. Kiedy funkcjonalność lokalizacji podstawowej zostanie przywrócona, administrator może ponownie przełączyć do niej usługi i odciąć lokalizację zapasową.

Replikacja Hyper-V to nowa funkcjonalność Hyper-V w Windows Server 2012. Umożliwia replikacje maszyn wirtualnych przez sieć, z hostów Hyper-V w lokalizacji podstawowej do hostów Hyper-V w lokalizacji zapasowej, bez użycia jakichkolwiek mechanizmów macierzy pamięci masowej lub innych technologii replikacji. Poniższy rysunek pokazuje bezpieczną replikację maszyn wirtualnych z podstawionej lokalizacji do zapasowej przez rozległą sieć WAN.

Bezpieczne replikowanie maszyn wirtualnych do lokalizacji zdalnej przez sieć WAN

Rys.1.Bezpieczne replikowanie maszyn wirtualnych do lokalizacji zdalnej przez sieć WAN.

Hyper-V Management Module śledzi operacje zapisu w maszynach wirtualnych w lokalizacji podstawowej i replikuje zmiany do lokalizacji zapasowej przez rozległą sieć WAN. Połączenie sieciowe pomiędzy dwoma serwerami używa protokołu HTTP lub HTTPS oraz wspiera zarówno uwierzytelnianie zintegrowane Windows, jak i oparte o certyfikaty. W scenariuszu z szyfrowanym połączeniem należy wybrać uwierzytelnianie oparte o certyfikaty.

Podsumowanie

Dzięki replikacji Hyper-V możesz wdrożyć wydajne rozwiązanie do odzyskiwania po awarii, które automatycznie replikuje wirtualne maszyny Hyper-V pomiędzy magazynami danych oraz klastrami. Replikacja Hyper-V to rozwiązanie, które efektywnie replikuje dane przez standardowe połączenie sieciowe do lokalizacji zapasowej bez użycia mechanizmów macierzy pamięci masowej lub innego dodatkowego oprogramowania do replikacji. Rozwiązanie replikacji Hyper-V działa w wielu domenach i sieciach, więc można realizować również replikację do centrów danych, zdalnych dostawców hostingowych.