Klient Hyper-V - Instalacja  Udostępnij na: Facebook

Tłumaczenie na podstawie Client Hyper-V Survival Guide: Piotr Rogala

Opublikowano: 2012-11-06

Aby użyć klienta Hyper-V, należy najpierw uruchomić odpowiednią funkcję w systemie. Ponieważ technologia Hyper-V jest opcjonalną funkcją Windows 8, może być wymagane dostarczenie nośnika instalacyjnego lub pobranie wymaganych danych z Internetu.

UWAGA! Jeżeli komputer z Windows 8 znajduje się w zarządzanym środowisku IT, należy sprawdzić czy nie ma problemu z licencją, anty-wirusem (firewall), zasadami grup, IPSec itp., które mogą uniemożliwić uruchamianie się instalacji klienta Hyper-V.

1.Aby włączyć klienta Hyper-V:

 • w Panelu Sterowania kliknij "Programy", a następnie kliknij "Programy i funkcje",

 • kliknij "Włącz funkcje systemu Windows lub wyłącz",

 • kliknij "Hyper-V", potem przycisk "OK", a następnie kliknij przycisk "Zamknij".

2.Aby włączyć klienta Hyper-V za pomocą programu Windows PowerShell:

 • w oknie PowerShell wpisz polecenie (przy użyciu poświadczeń administratora):

  enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V -All 

3.Aby włączyć klienta Hyper-V za pomocą linii komend (CMD):

 • w wierszu poleceń (z poświadczeniami administratora) wpisz następujące polecenie:

  dism /online /enable-feature /featurename:microsoft-hyper-v-all

 • aby korzystać z klienta Hyper-V należy ponownie uruchomić komputer. Następnie można użyć funkcji Hyper-V Manager lub Windows PowerShell do tworzenia i zarządzania wirtualnymi maszynami albo Virtual Machine Connection – pozwala na zdalne łączenie się z maszyną wirtualną.

Hyper-V Manager

Włączenie funkcji Hyper-V w Windows 8 instaluje także Hyper-V Manager, który można używać do tworzenia i zarządzania wirtualnymi maszynami.

Nowa wersja Remote Desktop Connection (mstsc.exe) zawiera wsparcie dla:

 • USB redirection  (jeśli Twoja organizacja IT na to zezwala) – aby włączyć: wybierz w mstsc.exe>Show Options> Local Resources Tab>More,

 • Multi-point touch to a W8 VM if you’re on a touch enabled device (przekierowanie urządzenia Multi-point),

 • Bi-directional audio (dwukierunkowy dźwięk),

 • Host folder sharing (udostępnianie folderów),

 • Host printer sharing (udostępnianie drukarki),

 • Smartcard authentication (uwierzytelnianie karty inteligentnej).