Licencjonowanie klienckich systemów operacyjnych w środowisku Chmury Prywatnej  Udostępnij na: Facebook

Autor: Sebastian Wilczewski

Opublikowano: 2012-11-15

Wstęp

Windows 8 jest kolejną wersją klienckiego systemu operacyjnego. Przypadki instalowania tego typu rozwiązań w środowiskach Chmury Prywatnej są coraz częstsze. W tym artykule zostaną omówione zasady licencjonowanie tego systemu operacyjnego, w ramach umów grupowych, takich jak np. OPEN, Select Plus czy Enterpise Agreement.

W umowach grupowych dostępne są następujące licencje, związane z instalacją klienckiego systemu operacyjnego w środowisku Chmury Prywatnej:

  • Windows 8 Pro upgrade,
  • Windows 8 Enterpise,
  • VDA (Virtual Desktop Access).

Windows 8 Pro upgrade

W umowach grupowych dostępna jest licencja Windows 8 Pro upgrade. Korzystanie z niej wymaga wcześniejszego zakupu licencji, będącego podstawą aktualizacji do Windows 8 Pro. Licencja Windows 8 Pro upgrade nie daje jednak dodatkowych uprawnień związanych z instalacją tego systemu operacyjnego w środowisku Chmury Prywatnej.

Windows 8 Pro upgrade i uprawnienia związane z wirtualizacją

Rys. 1. Windows 8 Pro upgrade i uprawnienia związane z wirtualizacją.

Windows 8 Enterpise

Licencje przeznaczone na system operacyjny Windows 8 Enterpise można pozyskać poprzez dokupienie do systemu operacyjnego Windows 8 Pro opcji Software Assurance. Licencja ta umożliwia korzystanie z klienckiego systemu operacyjnego w sposób opisany poniżej. Należy jednocześnie zauważyć, że Software Assurance jest ważne tylko przez określony czas (uzależniony od sposobu nabycia tej opcji), w wyniku wygaśnięcia SA, podane poniżej uprawnienia również wygasają.

Posiadacz licencji Windows 8 Enterpise ma prawo do uruchomienia jednocześnie maksymalnie czterech wirtualnych środowisk systemu operacyjnego na komputerze lokalnym. Nie jest jednak dopuszczalne uruchamianie środowisk wirtualnych systemu operacyjnego na innych komputerach niż ten licencjonowany. W przypadku, gdy uruchomione są wszystkie cztery wystąpienia, fizyczny system operacyjny może być wykorzystywany tylko do świadczenie usług wirtualizacji.

Ponadto, możliwe jest również zdalne uruchomienie (wyłącznie z licencjonowanego urządzenia), w Centrum danych, maksymalnie czterech wystąpień jednocześnie.

Windows 8 Enterpise uprawnienia związane z wirtualizacją

Rys. 2. Windows 8 Enterpise uprawnienia związane z wirtualizacją.

VDA (Virtual Desktop Access)

Licencja Virtual Desktop Access umożliwia uruchamianie systemu operacyjnego Windows 8 w centrum danych. Nie jest ona licencją wieczystą, nabywana jest w modelu subskrypcji (ważnej przez określony czas). Ponadto, sama licencja nie jest licencją na korzystanie z systemu operacyjnego na maszynie lokalnej. Po nabyciu tej licencji (w modelu dzierżawy), konieczne jest przypisanie jej do urządzania, które od tego momentu jest urządzeniem licencjonowanym. Od momentu uzyskania statusu licencjonowanego urządzenie, możliwe jest zdalne uruchomienie, z tego urządzenia - maksymalnie cztery wystąpienia w centrum danych. Na mocy tej licencji nie jest możliwe uruchomienie wystąpień wirtualnych na maszynie lokalnej.

Virtual Desktop Access - uprawnienia związane z wirtualizacją

Rys. 3. Virtual Desktop Access - uprawnienia związane z wirtualizacją.

Podsumowanie

Dzięki nabyciu właściwych licencji na kliencki system operacyjny Windows 8, możliwe jest wdrożenie tego oprogramowania w Chmurze Prywatnej. Licencje Windows 8 Enterpise oraz VDA (Virtual Desktop Access) umożliwiają wdrażanie klienckiego systemu operacyjnego w środowisku Chmury Prywatnej.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na temat poruszanych zagadnień można odnaleźć na poniższych stronach:

 

Zapoznaj się z webcastem do tego artykułu >>