Kurs Visual Studio ALM - Przegląd platformy  Udostępnij na: Facebook

Autor: Grzegorz Rycaj

Opublikowano: 2013-02-11

W tym odcinku wyjaśnię, czym jest Application Lifecycle Management i jaką odgrywa rolę w zwinnym podejściu do wytwarzania oprogramowania. Następnie pokażę, jak rozpocząć w prosty sposób pracę z platformą Visual Studio ALM 2012. Dodatkowo, nawiązując do artykułu webcast, wyjaśnię pojęcie jednostki roboczej (ang. Work Item), nierozłącznie związanej z pracą w omawianym narzędziu, umożliwiającej porządkowanie prac zespołowych i łączenie informacji o projekcie w spójną, łatwą w nawigacji sieć powiązań. Wspomniane nagranie zawiera demonstrację takiej sieci. Zachęcam zatem do obejrzenia tego odcinka.

Czym jest Application Lifecycle Management?

Application Lifecycle Management (ALM) to ciągły proces zarządzania cyklem życia oprogramowania, od najwcześniejszego etapu definiowania potrzeb i wizji, aż po utrzymanie. Stanowi połączenie zarządzania biznesowego oraz inżynierii oprogramowania, obejmujące zarządzanie wymaganiami, architekturę, implementację, testowanie, śledzenie oraz zarządzanie wersjami.

Narzędzia ALM stanowią kolejny krok w ramach stale rozwijającej się dziedziny wytwarzania oprogramowania. Jak pokazuje „Raport Chaosu” (Chaos report), prezentujący statystyki oraz przyczyny sukcesów i porażek projektów informatycznych, z uwagi na zmieniające się relacje obu dziedzin – IT i biznesu, niezbędne staje się stosowanie narzędzi pozwalających na zwiększenie efektywności współpracujących zespołów (chociażby poprzez usprawnienie komunikacji), a w efekcie podniesienie szans na końcowy sukces projektu. ALM, jako zintegrowana platforma programistyczna, jest właśnie odpowiedzią na to zapotrzebowanie i stanowi kolejny krok, po zintegrowanych środowiskach programistycznych (IDE), wzbogacanych dotychczas o kolejne dodatki, bardzo rzadko współpracujące ze sobą.

Przegląd platformy Visual Studio ALM

Rys. 1. Przegląd platformy Visual Studio ALM.

Jak wspomniałem, platforma Visual Studio ALM stanowi mocno zintegrowane środowisko (Rys. 1.). Jej kręgosłupem jest Team Foundation Server (TFS), czyli centralny komponent, będący spoiwem pozostałych elementów. Należy jednak pamiętać, że wbrew często spotykanej interpretacji, Application Lifecycle Management nie jest synonimem dla Team Foundation Servera.

TFS udostępnia takie mechanizmy (zaprezentowane na pomarańczowym tle diagramu), jak:

  • zarządzanie projektem i wymaganiami względem wytwarzanego systemu,
  • zaawansowane mechanizmy pracy z kodem źródłowym,
  • zarządzanie jakością wytwarzanego oprogramowania,
  • automatyzacja testów,
  • raportowanie.

W ramach niniejszego cyklu poznamy szczegółowo każdy z powyższych mechanizmów.

To, w jaki sposób wykorzystamy ww. funkcjonalności, uzależnione jest mocno od stosowanej metodyki wytwarzania oprogramowania (Process Template, na diagramie na białym tle). Niniejszy cykl został stworzony z wykorzystaniem zwinnej metodyki wytwarzania oprogramowania.

W górnej części diagramu widzimy aplikacje klienckie, stanowiące element platformy Visual Studio ALM. Zaliczają się do nich m.in.: rodzina aplikacji Visual Studio, aplikacje pakietu Microsoft Office, platforma Microsoft Sharepoint, czy też wbudowane narzędzie Web Access, umożliwiające swobodną pracę z dowolnego miejsca na świecie, wyłącznie z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

Istotną cechą jest łatwa rozszerzalność – bazując na bogatym API, udostępnianym przez Team Foundation Server, możliwe jest tworzenie dodatkowych narzędzi, dedykowanych konkretnym zespołom, czy też adresującym specyficzne potrzeby.

Pierwsze połączenie z TFS

  1. Aby połączyć się z TFS, wykorzystując Visual Studio 2012, wystarczy, że na głównym ekranie aplikacji wskażesz trzecią z dostępnych akcji w sekcji Start.

  2. Następnie kliknij przycisk Servers, potem Add, i uzupełnij dane serwera, do którego chcesz się podłączyć.  3. I to już wszystko! Połączyłeś się z Team Foundation Serverem. Możesz rozpocząć pracę, korzystając z przystawki Team Explorer.

Serdecznie zapraszam do śledzenia kolejnych odcinków cyklu!