Wysoka dostępność: Współdziałania i współistnienia

Dublowanie baz danych mogą być używane następujące funkcje lub składniki SQL Server:

  • Praca awaryjnaklastrowanie

  • Dziennik wysyłki

  • Katalogi pełnego tekstu

  • Migawki bazy danych

  • Replikacja

Dzienników można używać z następujących funkcji lub składników SQL Server:

  • Dublowanie baz danych

  • Replikacja

Ostrzeżenie

Dla porównania ogólne SQL Server rozwiązań wysokiej dostępności, zobacz Wysoka dostępność rozwiązań Przegląd.

W tej sekcji