Zakończ ZADANIE STATYSTYKĘ (Transact-SQL)

Kończy aktualizacji statystyk asynchronicznego zadanie.

Ikona łącza do tematuJęzyka Transact-SQL składni konwencje

Składnia

KILL STATS JOB job_id 

Argumenty

  • job_id
    Job_id pole jest zwracany przez sys.dm_exec_background_job_queue dynamiczny widok zarządzania dla zadanie.

Uwagi

Nie ma wpływu na session_id lub jednostkę pracy używane w innych formularzach NISZCZĄCY instrukcjajob_id.

Uprawnienia

Użytkownik musi mieć uprawnienie WYŚWIETL stan serwera dostępu do informacji z sys.dm_exec_background_job_queue dynamiczny widok zarządzania.

Zakończ ZADANIE STATYSTYKĘ uprawnienia domyślne do członków grupy administratorów systemu i processadmin ról stałej bazy danych i nie są zbywalne.

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje sposób zakończenia aktualizacji statystyk związanych z zadanie w przypadku gdy job_id = 53.

KILL STATS JOB 53;
GO