Praca z sekwencjami przywracania baz danych programu SQL Server

SQL Server Przywracanie można wykonywać proste operacje, szybko i łatwo jeszcze daje formantu Aby przywrócić dane minimum niezbędne w najmniej czas.Tematy w tej sekcji opisano, jak można łączyć wiele instrukcji przywracanie do przywracanie sekwencje skopiować dane, go przetoczyć do przodu i przesuń ją w trybie online na końcu fazy wycofywania.

Ostrzeżenie

Wprowadzenie do fazy ponowne wykonanie, podczas którego przenieść do przodu w czasie wystąpi, zobacz Opis jak przywracanie i odzyskiwanie kopii zapasowych działa w programie SQL Server.

Wykaz widoków, msdb bazy danych i kopii zapasowych zawierają niezbędne informacje o konstruowaniu prawidłowy sekwencja przywracanie, takie jak numery sekwencji dziennika rozpoczyna i kończy zestaw kopii zapasowych.Widoki wykazu zawierają również informacje dotyczące stanu bazy danych i skojarzonych plików.Informacje o tym stanie ułatwia określenie następnego kroku podjąć podczas przywracania danych.

W tej sekcji