Wskazówki dotyczące języka Transact-SQL)

Wskazówki są opcje lub strategii określonej dla egzekwowania przez SQL Server kwerendy procesora w instrukcji SELECT, INSERT, UPDATE lub DELETE.Wskazówki zastąpić dowolny plan wykonania optymalizator kwerendy może być wybrany w kwerendzie.

PrzestrogaPrzestroga

Ponieważ SQL Server optymalizator kwerendy zazwyczaj wybiera najlepszego planu wykonania kwerendy, zalecane jest <join_hint>, <query_hint>, i <table_hint> używane tylko w ostateczności przez doświadczonych programistów i administratorów bazy danych.

W tej sekcji opisano następujące wskazówki: