Praca z typami danych aliasu

Alias typy są oparte na typów danych w SQL Server.Typy alias mogą być używane, gdy kilka tabel musi przechowywać ten sam typ danych kolumna i trzeba upewnić się, że te kolumna Typ danych, długość i opcje dopuszczania wartości null.Na przykład typ aliasu o nazwie postal_code może być utworzony na podstawie char typu danych.Alias typy bez reguł lub definicję dołączonego domyślne są obsługiwane w tabela zmienne od SQL Server 2005.Alias w tabela zmienne nie są obsługiwane w SQL Server przed SQL Server 2005.

Po utworzeniu alias typu danych, musisz podać następujące parametry:

  • Nazwa

  • Typ danych systemu podstawie nowy typ danych

  • Nullability (czy typ danych zezwala na wartości null)

    Po opcje dopuszczania wartości null nie jest jawnie zdefiniowane, zostanie przypisany na podstawie ustawienia domyślne null ANSI dla bazy danych lub połączenie.

Ostrzeżenie

Jeśli typ aliasu jest tworzony w model bazy danych, istnieje ona wszystkie nowe użytkownika bazy danych.Jeśli typ danych jest tworzony w bazie danych użytkownika, typ danych istnieje jednak tylko w tej bazie danych zdefiniowanych przez użytkownika.

Ostrzeżenie

Gdy alias typy danych są odrzucane, one nadal można odwoływać za zmienne tabela w dalszej części partia, w której zostały usunięte.