sys.data_spaces (języka Transact-SQL)

Zawiera wiersz dla każdego obszaru danych.Może to być grupa plików, schemat partycjilub FILESTREAM dane grupa plików.

Nazwa kolumny

Typ danych

Opis

name

sysname

Nazwa miejsca dane unikatowe w bazie danych.

data_space_id

int

Dane miejsce numer identyfikacyjny, unikatowy w obrębie bazy danych.

type

char(2)

Typ obszaru danych:

FG = grupa plików

PS = schemat partycji

FD = FILESTREAM dane grupa plików

type_desc

nvarchar(60)

Opis typu obszaru danych:

ROWS_FILEGROUP

PARTITION_SCHEME

FILESTREAM_DATA_FILEGROUP

is_default

bit

1 = Jest to domyślna przestrzeń danych.Gdy grupa plików lub schemat partycji nie określono CREATE TABLE lub CREATE INDEX instrukcja, jest stosowana domyślna przestrzeń danych.

0 = Nie jest domyślna przestrzeń danych.

Uprawnienia

Wymaga członkostwa w public rolę.Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfiguracja widoczność metadanych.