Opcja klauzuli (Transact-SQL)

Określa, że wskazane kwerendy wskazówkę dotyczącą powinny używane całej całą DELETE, zaznacz lub aktualizacji instrukcja w SQL Server 2008 R2.Każdy wskazówkę dotyczącą kwerendy może być określony tylko jeden czas, chociaż wiele wskazówki kwerendy są dozwolone.Tylko jedna opcja klauzula może być określony przy użyciu instrukcja.

Ikona łącza do tematuJęzyka Transact-SQL składni konwencje

Składnia

[ OPTION ( <query_hint> [ ,...n ] ) ]