Tworzenie pełnego i różnicowe kopie zapasowe bazy danych SQL Server

Tworzenie kopii zapasowych poprawne jest pomyślne strategii kopia zapasowa i przywracanie.Tematy w tej sekcji opisano sposób tworzenia różnych typów danych i różnicowych kopii zapasowych.

W tej sekcji

Ostrzeżenie

Aby uzyskać informacje dotyczące planowania zadania kopia zapasowa bazy danych, zobacz Kreator planu konserwacji.