Konfigurowanie dublowania baz danych

W tej sekcji opisano wymagania wstępne, zalecenia i kroki w konfiguracji dublowanie bazy danych.Wprowadzenie do dublowanie bazy danych, zobacz Omówienie dublowania bazy danych.

Ważna informacjaWażne:

Zaleca się, aby skonfigurować dublowanie bazy danych poza godzinami szczytu, ponieważ konfiguracja może wpłynąć na wydajność.

W tej sekcji