Tabela ProductInventory (AdventureWorks)

Zawiera informacje o magazynie produktu.

Definicja tabela ProductInventory

The ProductInventory tabela is contained in the Production schema.

Kolumna

Typ danych

opcje dopuszczania wartości null

Description

IDProduktu

int

Niedozwolone wartości null

Numer identyfikacyjny produktu.Obcy klucz tak, aby Product.ProductID.

LocationID

smallint

Niedozwolone wartości null

Numer identyfikacyjny lokalizacji magazynu.Obcy klucz tak, aby Location.LocationID.

Półki

nvarchar(10)

Niedozwolone wartości null

Przedział magazynowania dla lokalizacji zapasów w obrębie.

Pojemnik

tinyint

Niedozwolone wartości null

kontener magazynu na półkę w lokalizacji magazynu.

Ilość

smallint

Nie Null

Ilość produktów w lokalizacji magazynu.

ROWGUID

uniqueidentifier ROWGUIDCOL

Niedozwolone wartości null

Numer ROWGUIDCOL, który unikatowo identyfikuje wiersz.Używane do obsługi próby replikacja łączenia.

ModifiedDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i godzina ostatniej aktualizacji wiersza.