Tabela ContactCreditCard (AdventureWorks)

Mapuje klientów w Kontakt Tabela swoje informacje o karcie kredytowej w ContactCreditCard tabeli.

Definicja tabela ContactCreditCard

The ContactCreditCard tabela is contained in the Sales schema.

Kolumna

Typ danych

opcje dopuszczania wartości null

Description

ContactID

int

Niedozwolone wartości null

Numer identyfikacyjny odbiorcy.klucz obcy do Contact.ContactID.

CreditCardID

int

Niedozwolone wartości null

Numer identyfikacyjny karty kredytowej.klucz obcy do CreditCard.CreditCardID.

ModifiedDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i godzina ostatniej aktualizacji wiersza.