Tabela TransactionHistoryArchive (AdventureWorks)

Zawiera rekord każdego zamówienia zakupu, zamówienia sprzedaży lub transakcji zamówienia pracy z lat przed rokiem bieżącym.

Definicja tabela TransactionHistoryArchive

The TransactionHistoryArchive is contained in the Production schema.

Kolumna

Typ danych

opcje dopuszczania wartości null

Description

TransactionID

int

Niedozwolone wartości null

Klucz podstawowy.

IDProduktu

int

Niedozwolone wartości null

Numer identyfikacyjny produktu.Obcy klucz tak, aby Product.ProductID.

ReferenceOrderID

int

Niedozwolone wartości null

Zamówienie zakupu, zamówienia sprzedaży lub działać zamówienia, numer identyfikacyjny.

ReferenceOrderLineNumber

int

Niedozwolone wartości null

Numer wiersza, związanych z zamówienia zakupu, zamówienia sprzedaży lub zamówienia pracy.

TransactionDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i godzina transakcji.

TransactionType

nchar(1)

Niedozwolone wartości null

Typ transakcji.

P = zamówienie zakupu

S = zamówienie sprzedaży

W = Praca zamówienia

Ilość

int

Niedozwolone wartości null

Ilość produktu.

ActualCost

money

Niedozwolone wartości null

Iloczyn kosztu.

ModifiedDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i godzina ostatniej aktualizacji wiersza.