Tabela magazynu (AdventureWorks)

Zawiera od nabywców, sprzedawców, Adventure Works produkty.

Definicja tabela magazynu

The Store tabela is contained in the Sales schema.

Kolumna

Typ danych

opcje dopuszczania wartości null

Description

Identyfikator klienta

int

Niedozwolone wartości null

Klucz podstawowy.klucz obcy do Customer.CustomerID.

Imię i nazwisko

Nazwa (typ zdefiniowany przez użytkownika)

nvarchar(50)

Niedozwolone wartości null

Nazwa magazynu.

SalesPersonID

int

Wartości null

Identyfikator Adventure Works sprzedawcy odpowiedzialnego za sprzedaż produktów w magazynie. klucz obcy do SalesPerson.SalesPersonID.

Kryteria demograficzne

xml

Wartości null

Demograficzne informacji o magazynie, takie jak liczba pracowników, rocznej sprzedaży i typ magazynu.Aby uzyskać więcej informacji zobaczXml Store.Demographics kolumn — informacje.

ROWGUID

uniqueidentifier

Niedozwolone wartości null

Numer ROWGUIDCOL, który unikatowo identyfikuje wiersz.Używane do obsługi próby replikacja łączenia.

ModifiedDate

datetime

Nie Null

Data i godzina ostatniej aktualizacji wiersza.