Tabela VendorContact (AdventureWorks)

Czy krzyżykiem-tabela referencyjna, mapuje dostawców i ich pracownicy, z którymi pracowników Adventure Works Cycles Prowadź interesy. Na przykład nabywcy z Adventure Works Cycles może się z przedstawicielem handlowym u dostawcy w celu zakupu części lub produkty.

Definicja tabela VendorContact

The VendorContact tabela is contained in the Purchasing schema.

Kolumna

Typ danych

opcje dopuszczania wartości null

Description

VendorID

int

Niedozwolone wartości null

Klucz podstawowy.

ContactID

int

Niedozwolone wartości null

Numer identyfikacyjny Kontakt dostawcy pracownika.klucz obcy do Contact.ContactID.

ContactTypeID

int

Niedozwolone wartości null

Skontaktuj się z typu, takich jak Menedżer sprzedaży lub agenta sprzedaży.

ModifiedDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i godzina ostatniej aktualizacji wiersza.