Tabela SpecialOffer (AdventureWorks)

To tabela odnośników zawierającego rabatów sprzedaży.

Definicja tabela SpecialOffer

The SpecialOffer tabela is contained in the Sales schema.

Kolumna

Typ danych

opcje dopuszczania wartości null

Description

SpecialOfferID

int

Niedozwolone wartości null

Klucz podstawowy SpecialOffer wiersze.

Description

nvarchar(255)

Niedozwolone wartości null

Rabat opis.

DiscountPct

smallmoney

Niedozwolone wartości null

Procent rabatu.

Typ

nvarchar(50)

Niedozwolone wartości null

Rabat Kategoria typu.

Kategoria

nvarchar(50)

Niedozwolone wartości null

Grupa rabatu dotyczy na przykład sprzedawcę lub klienta.

StartDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data rozpoczęcia rabatu.

EndDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data zakończenia rabatu.

MinQty

int

Niedozwolone wartości null

Procent rabatu minimalny dozwolony.

MaxQty

int

Wartości null

Procent rabatu maksymalna dozwolona.

ROWGUID

uniqueidentifier

Niedozwolone wartości null

Numer ROWGUIDCOL, który unikatowo identyfikuje wiersz.Używane do obsługi próby replikacja łączenia.

ModifiedDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i godzina ostatniej aktualizacji wiersza.