Tabela dokument (AdventureWorks)

Zawiera dokumenty konserwacji produktu przechowywane jako Microsoft Pliki pakietu Office Word.

Definicja tabela dokumentu

The Document tabela is contained in the Production schema.

Kolumna

Typ danych

opcje dopuszczania wartości null

Description

DocumentID

int

Niedozwolone wartości null

Klucz podstawowy Dokument wiersze.

Title

nvarchar(50)

Niedozwolone wartości null

Tytuł dokumentu.

Nazwa pliku

nvarchar(400)

Niedozwolone wartości null

Katalog ścieżka i nazwę pliku dokumentu.

Rozszerzenie_pliku

nvarchar(8)

Niedozwolone wartości null

Rozszerzenie pliku, wskazując typu dokumentu.Na przykład nazwy .doc lub .txt.

Poprawki

nvarchar(5)

Niedozwolone wartości null

Numer wersji dokumentu.

ChangeNumber

int

Niedozwolone wartości null

Inżynieria zmienić numer identyfikacyjny.

Stan

tinyint

Niedozwolone wartości null

1 = Oczekujące na zatwierdzenie

2 = Zatwierdzone

3 = Przestarzałe

DocumentSummary

nvarchar(max)

Wartości null

Streszczenie dokumentu.

Dokument

varbinary(max)

Wartości null

Plik kompletnego dokumentu.

ModifiedDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i godzina ostatniej aktualizacji wiersza.