Tabela SalesTaxRate (AdventureWorks)

Jest tabela odnośników zawierającego mające zastosowanie do stanów, prowincjach lub krajów/regionów, w którym stawki podatku Adventure Works Cycles ma obecności lokalnej firmy.

Definicja tabela SalesTaxRate

The SalesTaxRate tabela is contained in the Sales schema.

Kolumna

Typ danych

opcje dopuszczania wartości null

Description

SalesTaxRateID

int

Niedozwolone wartości null

Klucz podstawowy SalesTaxRate wiersze.

StateProvinceID

int

Niedozwolone wartości null

Stan, Województwo lub kraj/region, do których stosuje się podatek od sprzedaży.

TaxType

tinyint

Niedozwolone wartości null

1 = Podatku stosowanego w transakcjach sprzedaży detalicznej.

2 = Stosowanego w transakcjach sprzedaży hurtowej podatku.

3 = Podatku stosowana do wszystkich transakcji sprzedaży, detalicznego i hurtowe,.

TaxRate

smallmoney

Niedozwolone wartości null

Kwota stawki podatku.

Imię i nazwisko

Nazwa (typ zdefiniowany przez użytkownika)

nvarchar(50)

Niedozwolone wartości null

Podatek opisu kursu.

ROWGUID

uniqueidentifier

Niedozwolone wartości null

Numer ROWGUIDCOL, który unikatowo identyfikuje wiersz.Używane do obsługi próby replikacja łączenia.

ModifiedDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i godzina ostatniej aktualizacji wiersza.