Tabela StateProvince (AdventureWorks)

Czy tabela odnośników zawierającego międzynarodowych standardowe kody identyfikujące stanów oraz prowincji w kraju/region.

Definicja tabela StateProvince

The StateProvince tabela is contained in the Person schema.

Kolumna

Typ danych

opcje dopuszczania wartości null

Description

StateProvinceID

int

Niedozwolone wartości null

Klucz podstawowy.

StateProvinceCode

nchar(3)

Niedozwolone wartości null

Kod stanu lub prowincji.

CountryRegionCode

nvarchar(3)

Niedozwolone wartości null

Kod kraju lub region.klucz obcy do CountryRegion.CountryRegionCode.

IsOnlyStateProvinceFlag

Flagi (typ zdefiniowany przez użytkownika)

bit

Niedozwolone wartości null

0 = StateProvinceCode istnieje.

1 = StateProvinceCode niedostępny, należy użyćCountryRegionCode.

Imię i nazwisko

Nazwa (typ zdefiniowany przez użytkownika)

nvarchar(50)

Niedozwolone wartości null

Opis stanu lub prowincji.

TerritoryID

int

Niedozwolone wartości null

Identyfikator Adventure Works obszar sprzedaży, w którym znajduje się województwo. klucz obcy do SalesTerritory.SalesTerritoryID.

ROWGUID

uniqueidentifier

Niedozwolone wartości null

Numer ROWGUIDCOL, który unikatowo identyfikuje wiersz.Używane do obsługi próby replikacja łączenia.

ModifiedDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i godzina ostatniej aktualizacji wiersza.