Tabela EmployeeDepartmentHistory (AdventureWorks)

Zawiera bieżących i historycznych danych dotyczących pracowników i działów, w których pracują.Dział, w którym pracownik aktualnie pracuje jest identyfikowany przez wartość null w EndDate kolumna.

Definicja tabela EmployeeDepartmentHistory

The EmployeeDepartmentHistory tabela is contained in the HumanResources schema.

Kolumna

Typ danych

opcje dopuszczania wartości null

Description

Pole IDPracownika

int

Niedozwolone wartości null

Numer identyfikacyjny pracownika.klucz obcy do Employee.EmployeeID.

DepartmentID

smallint

Niedozwolone wartości null

Dział, w którym pracownik pracuje lub pracy.Obcy klucz tak, aby Department.DepartmentID.

ShiftID

tinyint

Niedozwolone wartości null

Zmiana robocza, takich jak dni, wieczorem lub w nocy, do której przypisany jest dany pracownik.Obcy klucz tak, aby Shift.ShiftID.

StartDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data pracy pracownika uruchomiona w dziale.

EndDate

datetime

Wartości null

Data, pracownik działu w lewo.

Wartość NULL = bieżącego działu

ModifiedDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i godzina ostatniej aktualizacji wiersza.