Tabela SalesReason (AdventureWorks)

To tabela odnośników zawierającego uzasadnienia, dlaczego klient może zakupu danego produktu.

Definicja tabela SalesReason

The SalesReason tabela is contained in the Sales schema.

Kolumna

Typ danych

opcje dopuszczania wartości null

Description

SalesReasonID

int

Niedozwolone wartości null

Klucz podstawowy SalesReason wiersze.

Imię i nazwisko

Nazwa (typ zdefiniowany przez użytkownika)

nvarchar(50)

Niedozwolone wartości null

Opis przyczyny sprzedaży.

ReasonType

Nazwa (typ zdefiniowany przez użytkownika)

nvarchar(50)

Niedozwolone wartości null

Kategoria, do której należy dany z powodu sprzedaży.

ModifiedDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i godzina ostatniej aktualizacji wiersza.